Az elektronikus számlák változnak

Szerző: trademagazin Dátum: 2015. 10. 27. 10:10

Az elektronikus formában megőrzött számláknak – a törvényi változás miatt – komoly update-en kell átesniük, hogy a jövő évtől a NAV átláthatóbb rendszerben tudja követni a vállalkozások tevékenységét. A Deloitte összefoglalójában a változásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat veszi sorra.

Az egységesített, elektronikus adatszolgáltatás bevezetése új időszámítást jelent az adóvizsgálatokban, a dokumentumok szúrópróba-jellegű ellenőrzését ugyanis felváltja a tranzakciók széles körére kiterjedő, automatizált adatelemzés. Az új szabályok jelentősen megnövelik a rendszerszintű hibák azonosításának lehetőségét.

Formai követelmények

2015. július 1-jével hatályba léptek a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM-rendeletnek az elektronikus úton megőrzött számlákra vonatkozó rendelkezései. Az új szabályok az adóhatósági ellenőrzések tekintetében megállapított formai követelményekre vonatkoznak. A változással a jogalkotó célja az, hogy az ellenőrzések során az adóhatóság egységes formátumban kapja meg az elektronikus úton megőrzött számlákat.

A rendelet az elektronikus úton megőrzött számlák esetén a megőrzés formátumától (xml formátum vagy egyéb elektronikus formátum) teszi függővé a kötelezően alkalmazandó adattartalmat és adatszerkezetet az adóhatósági ellenőrzés céljából történő adatszolgáltatást illetően. Azon adóalanyok, akik xml fájlformátumban őrzik meg számláikat, a fenti időpontot követően a rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő adattartalommal és szerkezetben kötelesek az adóellenőrzések során az adóhatóság rendelkezésére bocsátani az érintett számláikat.

Azok az adóalanyok, akik az xml-től eltérő formátumban (de elektronikusan) őrzik meg a számláikat, választhatnak a rendeletnek megfelelő adattartalom és szerkezet szerinti rendelkezésre bocsátás, illetve a pdf formátumban történő átadás között.

Szükséges update

A fenti változás jelenleg főként a rendelettől eltérő adatszerkezetű, xml formátumot alkalmazó adóalanyokat érinti. Ezen adózóknak mindenképpen fejleszteniük kell a rendszerüket, hogy 2015. július 1-jétől a megkövetelt szerkezetben tudják az adóhatóság rendelkezésére bocsátani az xml formátumban megőrzött számlákat egy esetleges ellenőrzés során.

Veszprémi István, a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere szerint a hatályba lépett jogszabályváltozások eredményeképpen a számlák adattartalma egységes és strukturált formában fog az adóhatóság rendelkezésére állni az adóellenőrzések során:

– Ebből következően az adóhatóság az eddigieknél szélesebb körű rálátást nyerhet az adózók tevékenységére és olyan technológiai háttér áll majd rendelkezésére, mely segítségével automatizált módon lesz képes feltárni a rendszerszinten azonosítható hibákat az adózók gyakorlatában.

Számlázóprogramok új generációja

2016. január 1-jével kezdődően a számlázóprogramokkal kapcsolatos követelmények az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű funkcióval egészülnek ki. Ez a gyakorlatban egy olyan modul, amely a papíralapon vagy elektronikusan kibocsátott számlák adattartalmának exportálását teszi lehetővé kibocsátási dátum, illetve sorszámtartomány szerinti csoportosításban, a rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalommal és szerkezettel. Tehát legkésőbb 2016. január 1-jétől minden adóalanynak meg kell felelnie a kötelező formátumú adatszolgáltatási kötelezettségnek. Az említett változások egyértelműen rámutatnak arra a jogalkotói törekvésre, amely egységes, és az adóhatóság számára is könnyen ellenőrizhető mederbe terelné az adóvizsgálatokon történő adatszolgáltatást.

M. K.

Kapcsolódó cikkeink