Átlag felett díjazzák a magyarok a vállalatok társadalmi felelősségvállalását

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 06. 20. 12:00

Egyre több magyar fogyasztó hajlandó többet fizetni egy termékért vagy szolgáltatásért, ha tudja, hogy az érintett vállalat saját programja keretében közvetlenül támogat társadalmi célokat. Ilyen esetben száz magyarból 51-en készek magasabb áron is vásárolni. Tavaly 43-an, három éve pedig csak 32-en nyilatkoztak így. Többek között ezt tárta fel a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat kutatása a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról.

A felmérést megelőző hat hónap során a magyar fogyasztók 57 százaléka vásárolt legalább egy árucikket vagy szolgáltatást olyan cégtől, amelyről tudta, hogy elkötelezett pozitív társadalmi törekvések iránt. Ez az arány 25 százalékponttal nagyobb, mint a múlt évi felmérés során.

Nielsen

Mindkét szempontból megállapíthatjuk, hogy a magyarok pozitívabban viszonyulnak a vállalatok társadalmi célokat támogató programjaihoz, mint az európai átlag. Ugyanis földrészünk harmincegy vizsgált országában a válaszadók átlag 40 százaléka kész többet fizetni a társadalmi célokat támogató vállalatok termékeiért. Szintén a magyarokénál kisebb arány, a válaszadó európaiak átlag 40 százaléka mondta, hogy vett olyan vállalat termékéből, amelynek ismeri társadalmi felelősségvállalását.
Hatvan országban több mint 30 ezer internet-használót kérdeztek meg a Nielsen kutatásának keretében, idén februárban és márciusban. A felmért országok válaszadóinak átlag 55 százaléka hajlandó magasabb árat megadni valamiért, ha a társadalmi felelősségvállalásban aktív vállalatoktól vesznek valamit. Arányuk 10 százalékponttal több, mint a 2011. évi felmérés során.

A társadalmi felelősségvállalás olyan vállalatokat jellemez a Nielsen kutatása alapján, amelyek elkötelezetten tevékenykednek pozitív társadalmi és környezetvédelmi hatások érdekében. Mindkét irányt vagy legalább az egyiket a fogyasztók egyre inkább elvárják a vállalatoktól.

„Mielőtt megvásárolnék egy terméket, alaposan megnézem a csomagolást, és megbizonyosodom arról, hogy gyártója elkötelezett-e társadalmi és környezetvédelmi kérdésekben”. – Az állítással a magyar válaszadók 49 százaléka ért egyet. Az európai átlag 36 százalék.

Egy-egy megvásárolandó termékkel kapcsolatban családi körben, barátok között vagy más forrásból szokott tájékozódni a gyártó vállalat társadalmi felelősségvásárlásáról a magyar megkérdezettek 38 százaléka. Az európai átlag 28 százalék.

Szívesebben dolgozik pozitív társadalmi és környezetvédelmi hatások iránt elkötelezett cégnél a magyarok 67, míg az európai átlag 53 százaléka.

Társadalmi vagy környezetvédelmi programokban önkéntes munkát végez vagy azokat pénzzel támogatja a magyar válaszadók 42 százaléka. A vizsgált harmincegy európai ország átlagos mutatója 33 százalék.

– Amikor a vállalatok arra törekednek, hogy minél nagyobb értéket hozzanak létre, társadalmi hatásokkal is összekapcsolják stratégiájukat. Középpontjába helyezik a fogyasztókat, és elvárásaikat figyelembe veszik – állapítja meg Amy Fenton, a Nielsen általános fejlődésben és fenntarthatóságban illetékes globális vezetője. – Fontos, hogy egy vállalatnál lássák egy márka értékében a társadalmi és hagyományos tényezők rangsora által kínált lehetőségeket. Akkor ugyanis olyan világos, fenntarthatósági stratégiákat valósíthatnak meg, amelyek növelik a lojalitást márkájuk iránt, és javítják piaci teljesítményét.

Kapcsolódó cikkeink