Apenta Optima – Egy csepp­nyi jég­kor­szak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az Apenta ter­mék­csa­lád az idei sze­zon­ban új po­zi­ci­o­ná­lás­sal je­lent­ke­zik, amely meg­mu­tat­ko­zik a ter­mé­kek egye­di cso­ma­go­lá­sá­ban, a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban és a már­ka­ak­ti­vi­tá­sok­ban is. Ki­sze­re­lés: 1,5 l PET, 0,5 l PET. Gyűj­tő­nagy­ság: 1,5 l: 6 db/zsu­gor, 84 zsu­gor/rak­lap; 0,5 l: 6 db/zsu­gor, 216 zsu­gor/rak­lap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Maspex Olympos Kft. 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (76) 589-580; F.: (76) 589-505.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek