Aki válaszol:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 10. 31. 08:00

Dr. Köves AndrásIlyenkor sokan elmondják a klisészöveget, hogy „ideje volt új kihívások után nézni”. Nem fognak meglepődni az engem ismerő olvasók – nálam nem erről volt szó. Fogalmazzunk úgy, hogy bizonyos üzleti folyamatok távlatos megítélésében markánsan eltért a véleményem a tulajdonosok érdekeit képviselni vélő, Genfben székelő európai menedzsmenttől. Ezért aztán az úriemberekhez méltó megoldás mellett döntöttem.
– Lehet konkrétabban tudni, hogy mi volt ez az ellentét?
– Erről még nem beszélhetek, hiszen szerződés köt az üzleti titkok megtartására. Tankönyvi szinten annyit mondhatok, hogy a piac szegmentálásában tért el a véleményünk. Ehhez jöttek jelentős megközelítésbeli különbségek az exportpiacok kezelésében.
– Ha az előbbi konfliktusokat leszámítjuk, mi volt ennek a négy évnek a szép oldala, amire szívesen emlékszik vissza?
– Szerencsére van mire. Egy remek csapatra, akik közül néhányan már nemzetközi szinten folytathatják. Remélem, nem tagadják le, honnan indultak. Aztán a 40 százalékkal megnövelt belföldi forgalomra, megduplázott exportra, az erre alapozott martfűi beruházásra, ami a kerítésen belül Európa legnagyobb és legkorszerűbb étolajgyára lett.
Folytathatnám a szép emlékek sorát a három új, üzembe helyezett palackozósorunkkal, de betöltött pozíciómból kifolyólag legfőképpen arra vagyok büszke, hogy kitaláltuk a márkáink „lelkét”. A Vénusz a konyhai örömökre , a főzés kreativitására, a család összefogására fokuszál az étkezőasztal körül, akár generációkat összekötve, ami egy tradicionális, de mégis mindig megújuló márkánál természetes. Nagyon várom a márkacsalád új tagját, amely még névadás előtt áll, és a kültéri nyári hússütés örömét csempészi a konyhába egész évben, emellett formavilágában is újat hoz.
A Floriol nehezebb dió volt – az egészség mindig nehezebben kommunikálható. A most megjelenő Floriol Duo pontosan illik az általunk kialakított négy niche egyikébe.
Végül, de nem utolsósorban – habár mindig a fogyasztó az első – büszke vagyok a beszerzéssel mint szakmával fenntartott kapcsolataimra. Sokan hiszik eladói oldalon, hogy nyúzógépekkel ülnek vagy állnak szemben. Ez óriási tévedés. A beszerzés egy szakma, ugyanúgy kőkemény számokkal mérik. És az az eladó, aki nem törekszik arra, hogy ezeknek a számoknak megértse a logikáját, kudarcra van ítélve. A Lánchíd Klubban folytatott munkámra is ha egy mondatban össze kellene foglalni, azt mondanám: a konszenzuson alapuló kereskedés kultúrájának terjesztése.
– Most mi következik?
– Erről még korai beszélni. Egy biztos: csak a volt cégemtől „léptem olajra”, az FMCG-ből nem…

Pár­be­széd ro­va­tunk fő cél­ja, hogy ak­tu­á­lis kér­dé­sek­ről kér­dez­zék a szak­ma ne­ves kép­vi­se­lői egy­mást. A kö­vet­ke­ző szám­ban dr. Köves András te­szi fel kér­dé­sét.

Kapcsolódó cikkeink