Aki kérdez:

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Dr. Nagy Már­ta
el­nök­he­lyet­tes
Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal
A GVH jóváhagyta 2006 végén a kereskedelmi törvényben a je­len­tős piaci erővel rendelkező kis­ke­res­ke­dők számára előírt keres­kedelmi etikai kódexet.
A jóváhagyásunk azért csak az idei esztendőre szorítkozik, mert a kódex érdemi értékelése csak a gyakorlati tapasztalatok birtokában lehetséges, mind az etikai szabályok tartalmának részletezettségének, mind az Etikai Testület tagjaira vonatkozó delegálási rend és az eljárásrend alkalmasságának kérdéskörében.
Kérdés: Vámos Györgytől, az Orszá­gos Kereskedelmi Szövetség főtitkárától kérdezem, hogy mik az eddigi tapasztalatok, voltak-e eljárások, milyen információk vannak arról, hogy a kódexet aláíró kiskereskedők milyen belső vállalati intézkedéseket hoztak a kódexben vállaltak érvényre juttatása érdekében?

Kapcsolódó cikkeink