A többség diszkontból vásárol tisztítószert

Szerző: trademagazin Dátum: 2012. 11. 15. 12:59

A tisztítószerek piaca mennyiség és érték tekintetében is fejlődik, a racionalizálást kevesebb féle termék vásárlásával és az akciók jobb kihasználásával valósítják meg a háztartások, ugyanakkor a kereskedelmi márkák iránt továbbra is az átlagosnál kisebb a fogyasztók bizalma. A 2012 augusztusáig tartó 12 hónapos periódusban már legtöbben a diszkontokban szerezték be a takarításhoz szükséges szereket – derül ki a GfK Hungária Háztartáspanel adataiból.

Nem spórolnak a magyar családok a háztartási tisztítószereken: mennyiségben hat, értékben pedig 3 százalékkal növekedett a kategória vásárlása a 2012 augusztusával záruló évben a megelőző év azonos időszakához viszonyítva. Kiadásait három fogyasztói szegmens növelte jelentős mértékben, mégpedig a negyvenes éveikben járó háziasszonyok, az összes költés egyharmadát adó, 60 évesnél idősebb háztartásfő vezette háztartások és a 30 év alattiak – összességében jóval szerényebb mértékű – kiadásai is bőven kétszámjegyű emelkedést mutattak. Az általános bővülés ellenére a fogyasztás ésszerűsítése itt is megfigyelhető, elsősorban a ténylegesen fizetett árakban és a beszerzett termékek körének szűkülésében. .

A vásárlók által beszerzett mennyiség növekedésénél szerényebb az értékben kifejezett változás: ennek oka elsősorban az, hogy a márkatermékekért fizetett átlagár jelentősen csökkent. Egyrészt a gyártói áremelések gyakran elmaradtak az inflációtól, másrészt a vizsgált időszakban emelkedett az akciós értékesítés aránya, különösen a legnagyobb méretű és korábban is a legmagasabb, egyharmados promóciós aránnyal jellemezhető szegmens, az általános tisztítószerek piacán. Részben az akciók és a gyártói önmérséklet hatására csökkenő árszintnek, részben az erős márkaneveknek és a bizalom kiemelt szerepének is tulajdonítható, hogy a kereskedelmi márkák piaci súlya ebben a termékkategóriában az átlagnál alacsonyabb (16 százalék körüli) és csökkenő tendenciát mutat.

Ami a vásárolt termékek körét illeti, a tisztítószerek piacán általánosan megfigyelhető jelenség, hogy a háztartások a korábbi időszakhoz képest kevesebb fajta terméket vásárolnak. Számos szegmens, elsősorban a specializált szerek elterjedtsége csökkent, jelentősebb vásárlószám-növekedést csupán a súrolószerek tudtak elérni.

A kereskedelmi csatornák tisztítószerek piacán folytatott versenyét áttekintve megállapítható, hogy míg a 2010 szeptembere és 2011 augusztusa között eltelt időszakban a hipermarketekben és a diszkontokban közel azonos számú háztartás vásárolt tisztítószereket, a 2012 augusztusával zárult egy évben azonban már átvették a diszkontok a vezetést, hiszen lényegesen nagyobb vásárlói kört tudtak megnyerni, mint a hipermarketek. A kisbolt-láncok és a drogériák vásárlókörének mérete nagyjából változatlan maradt a vizsgált időszakban (25 és 17 százalékos értékkel), a többi kereskedelmi formátum azonban vásárlókat veszített a tisztítószer-piacon.

Egyes tisztítószer-szegmensek vásárlói bázisa a különböző kiskereskedelmi csatornákban, az összes magyar háztartás százalékában kifejezve (2011. szeptember – 2012. augusztus)

Hipermarket Diszkont Drogéria
Összes tisztítószer 31,0 38,7 16,7
Általános tisztítószer 16,1 22,9 7,4
Fürdőszobai tisztítószer 3,9 6,8 3,0
Üvegtisztító 5,4 5,9 1,8
WC tisztító 8,1 7,7 4,5

Forrás: Háztartáspanel, GfK Hungária

A diszkontok aránylag sok vásárlót vonzanak az általános, a fürdőszobai és konyhai tisztítószerek szegmensét tekintve, a hipermarketek a bútortisztítók és a vízkőoldók eladásában teljesítenek átlagon felül a vásárlók számát tekintve.

A vásárlók száma viszont nem tükröződik a megvásárolt mennyiségben: a vizsgált időszakban a hipermarketekben 7 százalékkal több tisztítószert adtak el, mint a diszkontokban – igaz, ez a különbség egy éve még közel 40 százalék volt. Kiemelendő, hogy a legnagyobb szegmensben, az általános tisztítószerek piacán a diszkontok már átvették a vezetést, míg korábban csak olyan kisebb szegmensekben értek el vezető pozíciót, mint a fürdőszobai vagy az üvegtisztítók.

Kapcsolódó cikkeink