A tavaly őszi szintre emelkedett a GKI-Erste konjunktúraindex

Szerző: trademagazin Dátum: 2012. 02. 27. 09:13

Februárban csaknem egy éves csökkenés után a tavaly őszi szintre emelkedett a GKI-Erste konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke. A GKI (www.gki.hu) által az EU támogatásával végzett felmérés szerint januárhoz képest a pesszimizmus az építőipar kivételével minden ágazatban és a fogyasztók körében is kisebb-nagyobb mértékben csökkent.

Az üzleti szférán belül az ipari és szolgáltató cégek várakozása jelentősen, a kereskedelmi vállalkozásoké minimálisan javult, az építőipariaké viszont érezhetően romlott. Az ipari bizalmi index most négy rossz hónap után érdemben erősödött, visszatért a 2011. őszi szintre. Az elmúlt időszaki termelés és a rendelésállomány – ezen belül az export – megítélése javult, a saját termelésű készleteké kissé romlott. Az építőipari bizalmi index – a januári stagnálás után – februárban határozottan csökkent. Az előző három hónap termelési színvonalának megítélése ugyan szignifikánsan javult, a rendelésállomány és a foglalkoztatási lehetőségek megítélése viszont kedvezőtlenebbé vált. A kereskedelmi bizalmi index februárban minimálisan, a januári romlásnál sokkal kisebb mértékben emelkedett. A rendelések megítélése sokkal pozitívabb lett, az eladási pozícióé viszont romlott, a készletszinté stagnált. A szolgáltatói bizalmi index korrigálta az előző kéthavi visszaesés jelentős részét. Az üzletmenet megítélése még kissé rosszabb, a forgalmi kilátásé viszont sokkal kedvezőbb lett.

A foglalkoztatási szándék az építőipar kivételével minden ágazatban erősödött, de mindenhol több a létszám csökkentését, mint a bővítését tervező vállalkozás. Gyengült a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áremelési törekvés mértéke és köre az építőipar kivételével minden ágazatban csökkent. Ez utóbbi esetében viszont enyhült a deflációs nyomás, bár továbbra is az árcsökkenést előre vetítők vannak többségben az áremelésre készülőkkel szemben. A fogyasztók inflációs várakozása viszont az öthónapos erősödést követő januári enyhülés után ismét erősödött. Februárban a magyar gazdaság helyzetének megítélése minden ágazatban és a fogyasztók körében is sokat javult, de továbbra is a romlást valószínűsítők vannak nagy többségben.

A GKI fogyasztói bizalmi index a közel másfél éve tartó szinte folyamatos csökkenését megtörve februárban emelkedni tudott, s kissé a 2011. decemberi érték fölé kapaszkodott. Februárban a lakosság pesszimizmusa szinte minden tekintetben – saját várható pénzügyi helyzete és megtakarítási képessége, a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetősége – oldódott. A jelen helyzet megítélése kevésbé, a jövőé viszont érezhetően kedvezőbb lett.

Módszertani magyarázat:

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU módszertanának megfelelően – konjunktúra-indexének kiszámításakor az üzleti szférán belül az ipar, a kereskedelem az építőipar és a szolgáltató szektor várakozásait veszi figyelembe. (A szolgáltató szféra cégei közül – hasonlóan az EU gyakorlatához – a pénzügyi és a közszolgáltatások területén működő vállalkozások egyelőre nem szerepelnek a vizsgált szektorok között.) Szezonálisan kiigazított adatokat közöl, vagyis megfelelő matematikai módszerekkel kiszűri a szezonális hatások (például a téli és a nyári időjárás különbségei, a karácsony előtti nagyobb kereslet, a nyári szabadságok miatti kisebb termelés) okozta eltéréseket.

2011 januárjában – az EU új ajánlásának megfelelően – a GKI a korábbi adatokat a „TEÁOR 08”-nak megfelelően újraszámította.

A fogyasztói bizalmi indexet a háztartások pénzügyi helyzetének jelenlegi és várt alakulására, az ország gazdasági helyzetének jelenlegi és várt alakulására, valamint a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlására vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják.

Az üzleti bizalmi indexet az ipari, a kereskedelmi, az építőipari és a szolgáltató vállalkozások üzletmenetére és várakozásaira vonatkozó kérdésekre adott válaszokból számítják. A szolgáltató szféra várakozásait kifejező index története rövidebb, mint a többi szektoré, ez a fajta felmérés 1998-ban indult. Ezért az 1996-1997-es évekre az üzleti bizalmi index újraszámításához felhasználásra kerültek az egyes szektorok bizalmi indexei közötti 1998 után tapasztalt matematikai összefüggések.

A GKI-Erste konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

Kapcsolódó cikkeink