A szerény növekedés 2010 nyarától indulhat

Szerző: trademagazin Dátum: 2010. 02. 14. 08:00

A GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése szerint 2009-ben összességében 6,5 százalékos visszaesés, 2010-ben stagnálás körüli állapot várható. Az infláció az adóemelések ellenére csak kevéssé gyorsul, a külső egyensúly látványosan javul, a belső pedig megfelel a nemzetközi követelményeknek.A magyar gazdaság valószínűleg túl van a visszaesés mélypontján, a IV. negyedévben az előző negyedévhez képest már minimális növekedés valószínű, az előző év azonos időszakához képest azonban csak 2010. II. félévében várható – szerény – növekedés. Reményt keltő, hogy a legfrissebb prognózisok szerint fő exportpiacunk, Németország GDP-je 2010-ben már 1 százalék feletti mértékben emelkedhet, de kérdéses, hogy az elmúlt hónapokban megfigyelhető javulás milyen mértékben támaszkodik egyszeri tényezőkre (mint például a roncsprémium hatására megélénkült gépkocsieladás).
Az építőiparon belül csak 2011-ben várható növekedés, igaz, akkor az ipari 3-4 százaléknál erőteljesebb, 6 százalék körüli. Ez azonban még nem az üzleti vagy lakossági beruházásoknak, hanem az EU-támogatásból finanszírozott infrastrukturális fejlesztéseknek lesz az eredménye. Az átadott lakások száma a III. negyedévben csaknem egynegyedével maradt el a tavalyitól, s az év egészében 30 ezer alá, jövőre a 2004. évi csúcs felére, 20 ezer közelébe csökkenhet. Ez lényegében a 2000. évi – a lakástámogatási rendszer beindítása előtti – szintnek felel meg.
2009-ben az import az exportnál is sokkal erőteljesebben esett vissza a belföldi kereslet csökkenése következtében, 2010-ben azonban a belföldi kereslet stabilizálódása és a világpiaci energiaárak emelkedése okozta cserearány-veszteség következtében már a behozatal lesz a dinamikusabb (euróban mérve). Ennek következtében a külkereskedelmi aktívum csökken, a folyó fizetési és tőkemérlegben azonban ezt kompenzálja az EU-transzferek növekedése. A magyar gazdaság 2009–2010-ben valószínűleg nem vesz igénybe külső nettó finanszírozási forrást, mert a felvett hiteleket vagy a devizatartalék növelésére, vagy korábbi hitelek visszafizetésére fordítja.
2009-ben a reáljövedelmek 4-5 százalékos mérséklődése valószínű a reálkeresetek 2 százalékos csökkenése, a foglalkoztatás 3,5-4 százalékos visszaesése, a 13. havi nyugdíjak megszüntetése, valamint a családtámogatások nominális befagyasztása miatt. Idén a reáljövedelmek stagnálása várható. Szeptemberben a fogyasztói árak a vártnál kevésbé, 4,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, 2010 végére pedig 3 százalék körülire csökkenhet az infláció. Az államháztartás hiánya 2009-ben a nagyfokú gazdasági visszaesés ellenére a GDP 3,9 százaléka körül lesz. 2010-re a hivatalosan megcélzotthoz hasonló, 3,8 százalékos deficit várható. Ennél érdemben nagyobb hiányt a nemzetközi pénzpiac csak akkor tolerálna, ha ez egyszeri tőkekiadásokat és átalakításokat tartalmazna, s ha a későbbi évekre – reformokkal alátámasztott – tartós deficitcsökkentési program készülne.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. prognózisa a magyar nemzetgazdaság 2009-2010. évi folyamatairól
2008. 2009. I-IX. hó 2009. 2010. (előrejelzés)
A GDP volumenindexe ( százalék) 100,6 92,8 93,5 100,0
Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, százalék) 98,9 79,0 84,0 103,5
Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, százalék) 97,0 92,9 93,0 106,0
Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, százalék) 94,9 97,3 96,5 106,0
A kiskereskedelmi forgalom volumenindexe ( százalék) 98,2 95,6 95,0 100,0
A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, százalék) 105,6 76,8 86,5 104,0
A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, százalék) 105,6 70,7 80,0 106,5
A külkereskedelmi mérleg egyenlege (milliárd euró) -0,2 3,3 4,5 3,0
A folyó fizetési és tőkemérleg együttes egyenlege (milliárd euró) -6,5 0,6* 0,5 0,0
Az euró átlagos árfolyama (forint) 251,2 282,7** 280,0 265
Az államháztartás hiánya (pénzforgalmi szemléletben,
helyi önkormányzatok nélkül, milliárd forint) 909,0 1047,7** 1000 870
A bruttó átlagkereset indexe 107,5 101,2 101,5 101
Fogyasztóiár-index 106,1 104,0** 104,2 103,5
Fogyasztóiár-index az időszak végén (előző év azonos hónap = 100) 103,5 104,7** 105,3 103
Munkanélküliségi ráta az időszak végén ( százalék) 8,0 10,4*** 11,0 10,5
* 2009. I. félév • ** 2009. I-X. hó • *** 2009. VIII-X. hó A tényadatok forrása: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink