A szembeszél ellenére haladunk

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 10. 13. 00:00

Bár a gazdasági fejlődés külső feltételei lényegesen romlanak, a belpolitikai helyzet bizonytalan, ugyanakkor a gazdasági helyzet, főleg az egyensúly, ha szerényen is, de javul.

A GKI Gazdaságkutató Zrt.-nek az Erste Bank együttműködésével készült előrejelzése megállapítja a világgazdaságot sújtó
energia-, nyersanyag- illetve mezőgazdasági ársokk
ugyan 2008 őszére a lassuló világgazdasági
növekedés és a jó agrártermés
hatására veszített erejéből, de az
árszint tartósan magas. Viszont az amerikai
jelzálogpiacról kiindult pénzügyi válság
a korábban feltételezettnél mélyebb,
kiterjedtebb és elhúzódóbb. A kormányok
és jegybankok lépései arra valószínűleg
elegendők, hogy a pánikot csillapítsák, de az
így keletkezett nagy összegű többletkiadás a
következő évek adóprogramjaiban és
inflációjában meg kell, hogy jelenjen. Mindez
recessziós veszélyt okoz az EU-ban is, nyilvánvalóan
rontva a magyar gazdasági fejlődés lehetőségeit.
2008 első kilenc hónapjában
az államháztartási hiány a GDP 2,7%-át,
az éves előirányzat 70,8%-át tette ki (tavaly
88,2%-át). A kormány által év közben
csökkentett, a GDP 3,8%-át kitevő deficitcél
teljesülése reális, sőt még alacsonyabb is
lehet. Az áruforgalmi egyenleg I. félévi
aktívuma a romló világpiaci konjunktúra,
a hazai beruházási és fogyasztói kereslet
emelkedése következtében eltűnik. A külső
finanszírozási igény 4,9 milliárd euróra
(a GDP 4,4%-ára) csökken.

A II. félévben – főleg
az agrárszektornak, valamint a 2007-ben visszaesett ágazatok
stabilizálódásának (az alacsony bázisnak)
köszönhetően – 3,5% körüli, ezzel az év
egészében 2,7%-os GDP-növekedés várható.
A növekedés korábbi húzóereje, az
ipari export üteme májustól zuhan. Míg az
első négy hónapban átlagosan több mint
12%-kal emelkedett a kivitel volumene, az azt követő három
hónapban már csak 0,8%-kal. A kivitelben – részben
a már alacsonyabb bázis miatt – a nyári
mélypont után némi javulás várható,
az élelmiszeriparban megjelenik a jó termés
hatása. Az építőipar a II. félévben
– elsősorban a nagyon alacsony bázis miatt – élénkül,
de az év egészében így is 2% körüli
visszaesés valószínű. Az agrárium
viszont szárnyal, a mezőgazdasági GDP az év
egészében 25%-kal nő. A kiskereskedelmi forgalomban a
reálkeresetek emelkedésével párhuzamosan
némi élénkülés, de az év
egészében inkább csak pozitív stagnálás
várható. A fogyasztás az év egészében
1% körül emelkedik. A beruházások stagnálnak.
Az EU forrásokból megvalósuló
fejlesztések idén még nem képesek
dinamizálni a beruházási piacot.

Az infláció 2008-ban
lassan csökken (augusztusban 6,5% volt). Az év utolsó
hónapjaiban azonban – főleg a magas élelmiszerárak
bázisba kerülésével – az árindex
viszonylag gyors esése valószínű, az év
végén 5,5% körüli, éves átlagban
6,5%-os infláció várható. 2008 őszén
a monetáris politika még várhatóan nem
csökkenti az alapkamatot. A költségvetés
elfogadása (vagy legalábbis azt valószínűsítő
belpolitikai fejlemények) esetén, az infláció
lassulása nyomán, az év vége felé
viszont megkezdődik az óvatos kamatmérséklés.

Az év végére 7,6%
körüli munkanélküliség várható,
s a foglalkoztatottak száma éves átlagban kb.
1%-kal elmarad a tavalyitól. A reálkeresetek az I.
félévben 0,5%-kal emelkedtek. Az év egészében
a reálkeresetek kb. 1%-os emelkedése, a
versenyszférában 1,7%-os növekedés, a
közszférában stagnálás valószínű.

Kapcsolódó cikkeink