A kőolaj-feldolgozás viszi a primet

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 09. 02. 00:00

Az ipar belföldi értékesítési árai 2008. júliusban az előző hónaphoz képest 1,2%-kal, a 2007. júliusival összehasonlítva 13,3%-kal emelkedtek.

Az ipari exportértékesítés
árai az előző hónaphoz viszonyítva 2,1%- kal,
az egy évvel korábbiakhoz mérten 3,4%-kal
csökkentek. A belföldi- és az exportárváltozás
eredőjeként az ipari termelői árak az előző
hónapinál 0,7%-kal alacsonyabbak, az egy évvel
korábbiaknál 3,7%-kal magasabbak voltak.
Az ipar belföldi értékesítési
árainak előző hónaphoz mért emelkedése
(1,2%) júliusban ismét magasabb volt a júniusi
0,7%-os értéknél.
A feldolgozóipari ágazatok
belföldi értékesítési árai
0,7%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. A
legnagyobb mértékű árnövekedés
(3,5%) az elmúlt hónapokhoz hasonlóan ismét
a kőolaj-feldolgozás ágazatban következett be. A
feldolgozóipari átlagot meghaladó havi
áremelkedést mértünk a vegyi anyag, termék
gyártása ágazatokban (1,8%) az alapanyagok
drágulásának következtében; illetve
a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek
gyártása ágazatban (1,3%), amit február
óta minden hónapban elsősorban a fémalapanyagok
árának növekedése és az
energiaáraknak a termelési költségekben
való megjelenése okoz. Számottevő árcsökkenés
következett be a fafeldolgozás
(1%), a járműgyártás (0,9%), valamint a
bőrtermék és lábbeli gyártása
(0,7%) ágazatokban. A többi feldolgozóipari
ágazatban 0,6%-os csökkenés és 0,3%-os
növekedés közötti árváltozást
mértünk. Az ipar belföldi értékesítésében
jelentős súlyt képviselő villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátás ágazatban
júliusban összességében 2,2%-kal nőttek az
árak, elsősorban a július 1-jétől
végrehajtott, átlagosan 6,1%-os hatósági
gázáremelésnek köszönhetően.
12 havi összehasonlításban
– a feldolgozóipari ágazatok belföldi
értékesítését tekintve – a
legnagyobb mértékben a kőolaj-feldolgozás
szakágazatban nőttek az árak (34,8%). A meghatározó
súlyt képviselő élelmiszer, ital, dohány
gyártása, illetve a fémfeldolgozási
termékek gyártása ágazatban egyaránt
12,7%-os áremelkedés volt megfigyelhető. Árcsökkenés
csak a textília, textiláru gyártása
(2,8%) ágazatban jelentkezett. A többi feldolgozóipari
ágazatban az áremelkedés üteme 0,4% és
7,9% között alakult. A feldolgozóipar egészében
az elmúlt egy év alatt 10,9%-kal nőttek az árak.
A villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás
ágazat árai 18,3%-kal haladták meg az egy évvel
korábbiakat.
A belföldi értékesítésben
az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül
júliusban ismét az energia- és
továbbfelhasználásra termelő ágazatokban
mutatkozott a legnagyobb mértékű havi áremelkedés
(1,7%), főként az energiatermelő ágazatokban mért
árnövekedés (2,5%) következtében. A
fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban
az árak nem változtak az előző hónaphoz
képest. A beruházási javakat gyártó
ágazatokban 0,4%-os árcsökkenés következett
be. 2008. júliusban az előző év azonos hónapjához
képest a legnagyobb mértékű áremelkedés
az energia- és továbbfelhasználásra
termelő ágazatokban volt megfigyelhető (17,2%). A
fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban
7,4%-os árnövekedést, a beruházási
javaknál 1,8%-os árcsökkenést mértünk.

Az ipar forintban mért
exportértékesítési árai júliusban
az előző hónaphoz képest 2,1%-kal tovább mérséklődtek, 12 havi
összehasonlításban 3,4%-kal csökkentek. Hazai
fizetőeszközünk egy hónap alatt az euróhoz
viszonyítva 4,4%-kal, a dollárhoz képest
5,7%-kal, a 2007. júliusival összevetve az euróhoz
mérten 6%-kal, a dollárhoz viszonyítva 18,3%-kal
erősödött.

Kapcsolódó cikkeink