A hungarikumtörvény építi a nemzeti termékeket fogyasztók közösségét

Szerző: trademagazin Dátum: 2012. 04. 03. 13:56

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény megszavazásával újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar jogalkotás, amely gondoskodni kíván értékeink védelméről. A törvény kidolgozása széleskörű egyeztetés mellett folyt, a társadalmi szervezetektől, civilektől, tudományos- és néprajzos műhelyektől érkezett több száz észrevétel közül a törvényjavaslatot előkészítő vidékfejlesztési tárca számosat beépített a javaslat szövegébe. Ezentúl a most megszületett törvény adja a keretet ahhoz, hogy szellemi, kulturális javainkat, szokásainkat, jelképeinket és egyedi termékeinket felkutassuk, őrizzük és nyilvántartsuk.

Az Országgyűlés négypárti egyetértéssel – 304 igen, 5 LMP-s tartózkodó szavazat mellett, ellenszavazat nélkül – szavazta meg a hungarikumtörvényt. A jogszabály meghatározása szerint a hungarikum olyan kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. A hungarikumokat a jövőben védjegy jelöli. Nemzeti értékeinket a Hungarikum Bizottság által működtetett Nemzeti Értéktár tartja nyilván.

A magyar nemzeti értékek körébe sorolhatók a magyarsághoz kapcsolódó tárgyak, a szellemi és kulturális javak, a szokások, a jelképek, a nemzettudatot megtestesítő alkotások. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a Kárpát-medencei összmagyarsággal együtt élő nemzetiségek értékeit is a megőrzendő örökségek közé soroljuk. A magyar folklór is kimerítetlen tárháza őrzendő értékeinknek. Szokásaink, hagyományaink, a tradicionális népzene, mind-mind a magyar szellemiséget testesítik meg.

Alulról felfelé épülő rendszer, az úgynevezett „Magyar Nemzeti Örökség Piramis” alapján gyűjtik és választják majd ki az arra hivatott bizottságok nemzeti értékeinket és a hungarikumokat. Az értékek felkutatása, azonosítása, gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A helytörténészek, muzeológusok, néprajzosok, pedagógusok, szakemberek, lokálpatrióták sok helyen már elkészítették a helyi értékek listáját, amely folyamatosan bővíthető. A lokális értéktárak mintájára alkotják majd meg a megyei és tájegységi értéktárakat az önkormányzatok.
A Hungarikum Bizottság feladata lesz a helyi és ágazati értéktárak összesítésével a Magyar Értéktár működtetése. A grémiumban elismert közéleti szereplők döntenek a Magyar Értéktárban nyilvántartandó nemzeti értékekről és a hungarikumokká nyilvánításról. A Magyar Értéktár legjavából választják ki azokat a jellegzetes magyar értékeket, a hungarikumokat, amelyek hungarikum-tanúsító védjegyet kaphatnak. A magyarságtudat erősítése – közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium – a határon belüli és a külhoni magyar közösségek összefogása érdekében, valamint a szellemi, tudományos, kulturális és művészeti értékek számbavételének törvényi szabályozásával régi adósságát törlesztette a törvényhozás.

(munkatársunktól)

Kapcsolódó cikkeink