A Henkel teljesítette 2013. évi pénzügyi célkitűzéseit

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 02. 21. 10:29

– Stabil 3,5 százalékos szerves árbevétel-növekedés
– Devizahatásokkal korrigált árbevétel: 16,355 milliárd euró (-0,9 százalék)
– Korrigált üzemi eredmény: 7,8 százalékkal 2,516 milliárd euróra nőtt
– Korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 1,3 százalékponttal 15,4 százalékra nőtt
– Elsőbbségi részvények korrigált hozama kétszámjegyű, 10 százalékos növekedést ért el*
– Javasolt osztalék: elsőbbségi részvényenként 28,4 százalékkal 1,22 euróra nőtt

*A módosított IAS 19 alkalmazása esetén a növekedés 12.1 százalékra nőtt.

2014.02.20_FY_2013_annualreport_en_K

A 2013. év nagyon sikeres volt a Henkel számára. A kihívásokkal teli és erős versenyhelyzetet jelentő piaci környezet ellenére elértük pénzügyi célkitűzéseinket, és jelentős előrelépést tettünk a 2016-ig szóló stratégiánk megvalósítása terén. Profitábilis növekedést értünk el, és minden üzletágunkban növeltük piaci részesedésünket. Stabil szerves árbevétel-növekedésünkhöz minden régió hozzájárult. Az előző évekhez hasonlóan, a fejlődő piacok igen erős fejlődést mutattak. Ezekben az országokban azonban a devizahatások erősebben érintették a kimutatott árbevételt – nyilatkozta Kasper Rorsted, a Henkel igazgatóságának elnöke.

A 2014-es pénzügyi évről Rorsted a következőket mondta: A gazdasági környezet továbbra is kihívásokkal teli marad, valamint tartós devizahatásokra számítunk, különösen az év első felében. Ezért folytatjuk folyamataink és struktúráink további egyszerűsítését és fejlesztését, hogy ezáltal még rugalmasabbak és hatékonyabbak legyünk. Stratégiánk megvalósítására koncentrálunk, hogy el tudjuk érni a 2016-ra kitűzött ambiciózus pénzügyi céljainkat. A teljes 2014-es pénzügyi évre vetítve 3 és 5 százalék közötti szerves árbevétel-növekedésre számítunk. Várakozásaink szerint a korrigált árbevétel-arányos megtérülés 15,5 százalék körüli szintre nő, az elsőbbségi részvények korrigált hozama pedig magas egyszámjegyű növekedést mutat majd.

Azzal kapcsolatban, hogy a Henkel javasolja az osztalékfizetési ráta emelését, Rorsted elmondta: Szándékunk, hogy részvényeseink nagyobb mértékben részesüljenek a javuló vállalati teljesítményünkből. Jelentősen megnőtt jövedelmezőségünk és az erős pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi számunkra, hogy az osztalékfizetési rátát a jelenlegi 25 százalék körüli szintről 30 százalékra emeljük a 2013. évre vonatkozóan. A ráta a jövőbeli, kisebbségi részesedésekből származó, és egyszeri tételekkel korrigált nettó eredmény 25 és 35 százaléka között kell lennie. Az osztalék növelése nem lesz hatással stratégiailag fontos üzleti mozgásterünkre és konzervatív pénzügyi stratégiánkra.

Árbevétel és nyereség 2013-ban

Az árbevétel 16,355 milliárd eurós szintje a 2013. pénzügyi évben valamelyest elmaradt az előző évi szinttől. A szerves árbevétel-növekedés, amely nem tartalmazza az árfolyamhatások és felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatását, stabilan 3,5 százalékot ért el. E növekedés köszönhető mind az ár mind a mennyiségi hatásnak, valamint annak, hogy a növekedés üteme az év folyamán gyorsult. Az év első félév szerves növekedése 3,2 százalékos volt, mely a második félévben 3,8 százalékra emelkedett.

Az árbevétel minden üzletágban szervesen emelkedett, a piaci részesedés pedig tovább nőtt a legfontosabb piacokon. A Laundry & Home Care üzletág igen erős, 5,7 százalékos szerves árbevétel-növekedést mutatott. Stabil, 3,0 százalékos szerves árbevétel-emelkedést ért el a Beauty Care üzletág. Az Adhesive Technologies üzletág szerves árbevétele hasonlóképpen 2,7 százalékos növekedést mutatott.

Az egyszeri költségek, egyszeri bevételek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével a korrigált üzemi eredmény (EBIT) 7,8 százalékkal 2,335 milliárd euróról 2,516 milliárd euróra emelkedett, amelyhez mindhárom üzletág hozzájárult. Az üzemi eredmény (EBIT) 2,285 milliárd euró lett, szemben az előző évi 2,199 milliárd euróval.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 1,3 százalékponttal 14,1 százalékról 15,4 százalékra emelkedett. Az árbevétel-arányos megtérülés 14,0 százalék volt, szemben az előző évi 13,3 százalékkal.

A pénzügyi műveletek eredménye 68 millió euróval -113 millió euróra javult, főként az erősebb nettó pénzügyi pozíciónak és a devizafedezeti tevékenységek jobb eredményének köszönhetően. Továbbá, a nyugdíjkötelezettségek nettó kamatköltsége csökkent. Az adókulcs 25,2 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 24,4 százalékkal.

A kisebbségi részesedések levonása utáni, korrigált nettó eredmény 12,1 százalékkal emelkedett, 1,573 milliárd euróról 1,764 milliárd euróra. A nettó eredmény 6,5 százalékkal, az előző évi 1,526 milliárd euróról 1,625 milliárd euróra nőtt. A 36 millió euró értékű kisebbségi részesedések levonása után a nettó eredmény 1,589 milliárd euró lett (az előző évben: 1,480 milliárd euró). Az elsőbbségi részvények hozama (EPS) 3,42 euróról 3,67 euróra emelkedett. A korrigált számadat 4,07 euró volt, szemben az előző évi 3,63 euróval. A módosított IAS 19 alkalmazása előtt az előző évi EPS 3,70 euró volt, mellyel összehasonlítva az elsőbbségi részvények korrigált hozama 10,0 százalékkal emelkedett.

Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a részvényesi tanács az éves közgyűlésen 28,4 százalékkal magasabb, 1,22 eurós (előző év: 0,95 euró) osztalékot javasol az elsőbbségi részvények esetében, törzsrészvényenként pedig 29 százalékkal magasabb, 1,20 eurós (előző év: 0,93 euró.) osztalékra tesz javaslatot. A kifizetési arány így 30,0 százalékra emelkedhet.

A nettó forgótőke árbevételhez viszonyított aránya szintén jelentősen javult, az évet 2,3 százalékon zárta, 1,5 százalékponttal volt alacsonyabb a 2012. év végi szintnél. 2013. december 31-én a nettó pénzügyi pozíció nettó adósságról nettó 959 millió eurós készpénzállományra változott. A 2012. december 31-i nettó adósság 85 millió euró volt.

Regionális teljesítmény

A szerves árbevétel minden régióban emelkedett. Az erőteljes versenyt mutató piaci környezetben Nyugat-Európában az árbevétel valamelyest az előző évi 5,580 milliárd eurós szint alatt volt. A szerves árbevétel 0,2 százalékkal emelkedett, ellensúlyozva a dél-európai recesszió hatását. Kelet-Európában az árbevétel 1,6 százalékkal 3,034 milliárd euróra emelkedett. A 6,0 százalékos szerves árbevétel-növekedéshez főként a török és az orosz piacok járultak hozzá. A negatív devizahatások ellenére az afrikai/közel-keleti régió árbevétele nominálisan 0,3 százalékkal, 1,080 milliárd euróra emelkedett. Az egyes országokban kialakult politikai és társadalmi feszültségek ellenére, a szerves árbevétel 17,6 százalékos növekedést mutatott. A Laundry & Home Care és a Beauty Care üzletágak jelentősen hozzájárultak ehhez a teljesítményhez.

A negatív devizahatások eredményeképp az észak-amerikai árbevétel 3,2 százalékkal, 2,928 millió euróra csökkent. A szerves árbevétel 1,0 százalékkal nőtt a Henkel fogyasztói piacain tapasztalható erőteljes promóciós és árverseny ellenére. Latin-Amerikában az árbevétel változatlanul 1,061 milliárd euró volt. A szerves árbevétel 8,7 százalékkal emelkedett, melyhez leginkább a mexikói és a brazil üzleti teljesítmény járult hozzá. 2,524 millió eurós árbevétellel az ázsiai és csendes-óceáni régió 2,8 százalékkal maradt el az előző évi adattól a negatív devizahatások miatt. A régió stabil fejlődést mutatott, ahol a szerves árbevétel-növekedés 3,3 százalék volt, mely főként Kínában és Indiában elért növekedésnek köszönhető.

A kelet-európai, afrikai/közel-keleti, latin-amerikai és ázsiai régió (Japán nélkül) fejlődő piacain elért árbevétel nominálisan 1,6 százalékkal 7,230 milliárd euróra nőtt 2013-ban. A szerves árbevétel 8,3 százalékkal emelkedett, amelyhez minden üzletág hozzájárult. A fejlődő piacokról származó árbevétel részaránya 43 százalékról 44 százalékra nőtt.

2013 negyedik negyedév

A 3,852 milliárd eurós 2013. évi negyedik negyedéves árbevétel 3,7 százalékkal elmarad az előző év hasonló időszakától. Ezzel szemben a szerves árbevétel stabilan 3,3 százalékkal emelkedett. Az egyszeri költségek, egyszeri bevételek és átszervezési kiadások hatásának kiszűrésével számított korrigált üzemi eredmény 7,5 százalékkal, 544 millió euróról 584 millió euróra emelkedett. Az üzemi eredmény (EBIT) 464 millió euró lett, szemben az előző év azonos negyedévében mért 492 millió euróval.

A korrigált árbevétel-arányos megtérülés (EBIT marzs) 1,6 százalékponttal, 13,6 százalékról 15,2 százalékra emelkedett. Az árbevétel-arányos megtérülés 12,1 százalék volt, az előző év azonos időszakában elért 12,3 százalékos eredményét követően. A kisebbségi részesedések levonása utáni, korrigált nettó eredmény 10,8 százalékkal emelkedett éves összehasonlításban, értéke 370 millió euróról 410 millió euróra nőtt. A negyedév nettó eredménye 321 millió euró volt, szemben az előző év 349 millió eurós eredménnyel. Az 1 millió eurós kisebbségi részesedések levonását követően, a nettó eredmény 320 millió euró volt (az előző évben: 335 millió euró). Az elsőbbségi részvények hozama (EPS) 0,74 euró volt a 2012 negyedik negyedévi 0,77 euróhoz képest. A névleges érték 10,6 százalékkal 0,85 euróról 0,94 euróra nőtt az előző évhez képest. A módosított IAS 19 alkalmazása előtt az előző évi adat 0,87 euró volt. Ezzel összevetve az elsőbbségi részvények korrigált hozama 8,0 százalékkal nőtt.

Előrejelzés a Henkel Csoport számára 2014-re

A Henkel 3 és 5 százalék közötti szerves növekedésre számít a 2014. pénzügyi évben. A vállalat abban bízik, hogy mindegyik üzletág ilyen mértékű növekedést ér majd el. A 2016. évi stratégiájával összhangban a Henkel továbbá arra számít, hogy fejlődő piacainak az árbevételből való részaránya enyhén növekedni fog. A 2013. évi adatokkal összevetve, a Henkel 15,5 százalék körüli szintre emelkedő korrigált árbevétel-arányos megtérülést (EBIT) vár, valamint az elsőbbségi részvények korrigált hozamának magas egyszámjegyű emelkedését.

A jelen dokumentum a jövőre vonatkozó állításokat tartalmaz, amelyek a Henkel AG & Co. KGaA vállalati vezetősége jelenlegi becslésein és feltételezésein alapszanak. A jövőre vonatkozó állításokat olyan és hasonló szavakkal fejezzük ki, mint a vár, szándékozik, tervez, jósol, feltételez, vél, becsül, számít. Az ilyen állítások semmiképpen sem értelmezendők úgy, hogy azok garanciát jelentenének az általuk kifejezett várakozások pontos teljesülésére. A Henkel AG & Co. KGaA és kapcsolt vállalkozásainak jövőbeli teljesítménye és tényleges eredményei számos kockázat és bizonytalanság függvényei, és így jelentősen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításoktól. Sok ilyen tényezőre nincs befolyása a Henkelnek, és ezek előre nem becsülhetők fel pontosan, mint például a későbbi gazdasági környezet, vagy a versenytársak és más piaci szereplők tevékenysége. A Henkel nem tervezi és nem vállalja, hogy a jövőre vonatkozó állításait frissítse.

Kapcsolódó cikkeink