A Budapesti FAO konferencia a vidéki elvándorlás mélyen fekvő okaival foglalkozik

Szerző: Trademagazin Dátum: 2019. 11. 28. 10:08

Számtalan országban szerte Európában és Közép-Ázsiában gyengélkedik a vidéki térségek megtartó ereje. Ennek okai bár eltérők, a vidéki térségek elnéptelenedése akadálya lehet annak fejlődésének. Az összehangolt szakpolitikai megoldások és intézkedések támogatásáért, melyek részét képezik a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása felé vezető útnak, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) egy kétnapos nemzekötközi találkozót szervezett Budapesten a vidéki elvándorlás témájában európai és közép-ázsiai országok számára.

A kormányzati, civil szervezetek és nemzetközi fejlesztési partnerek képviselői a migráció mozgatórugóit veszik górcső alá, ezen belül is a migráció, mezőgazdaság és vidékfejlesztés közötti komplex összefüggéseket. Továbbá a műhelymunka igyekszik elősegíteni a vidéki elvándorlás kezelését célzó nemzeti és nemzetközi kezdeményezéseket.

„Az elvándorlás és vidékfejlesztés nem elválaszthatók egymástól; ezért a FAO támogatja a fenntartható mezőgazdaság ügyét,” – hangsúlyozta köszöntőjében a FAO főigazgató helyettese és regionális képviselője, Vladimir Rakhmanin. „Ehhez szükség van a vidéki térségekben lakókra, hogy képesek legyenek egy fenntartható környezetben élni és dolgozni, továbbá befektetésekre, amik akár az elvándoroltak jövedelméből is származhatnak.”

„Nyitottak vagyunk a tapasztalatcserére és a jó megoldások terjesztésére Európa és Közép-Ázsia változatos térségében,” – tette hozzá.

Nem csupán a történelmi örökség miatt növekszik a vidéki elvándorlás mértéke Európában és Közép-Ázsiában, de más minták is megfigyelhetők, mint a munkahelyek miatti elvándorlás Közép-Ázsia országaiból és a változó vidék-város dinamika, mutatott rá a FAO regionális program vezetője, Raimund Jehle. Ezek a változások ráadásul tükrözik a következő évtizedek alapvető és rendszerszintű társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásait.

Egyes országok az öregedő (és csökkenő) népességszámmal lesznek kénytelenek szembenézni, mások a fiatalok munkanélküliségével, főleg a vidéki térségekben. Míg a felgyorsult strukturális változások és a technológiai innováció átalakítja a társadalom szerkezetét és intézményeit, köztük a mezőgazdasághoz és élelmezéshez kapcsolódókat is, az összekapcsoltság és az eurázsiai és globális piacoknak való kitettség mértékének növekedése várható.

A klímaváltozás egy további faktor, ami a közvetlenül befolyással van a mezőgazdaságra, és ezáltal, a vidék fejlődésére is, jelentősen hozzájárulva a szikesedéshez, a talajok romlásához, vízhiányhoz, gyakoribb aszályokhoz és időjárási szélsőségekhez.

A workshop célja a vidéki elvándorlás ezen mélyen fekvő okainak feltárása és a résztvevők ismereteinek bővítése a témában, hogy ezáltal is közelebb kerüljünk a fenntarható élelmiszer- és mezőgazdasági termeléshez, vidékfejlesztéshez és biztosabb megélhetéshez Európa és Közép-Ázsia országaiban.