2022-ben 150-szer kaptak ügyészi figyelmeztetést a webáruházak

Szerző: Trademagazin Dátum: 2023. 03. 27. 08:42

A perelhárító felhívásokat 95 százalékot meghaladó hányada webáruházat működtető vállalkozással szemben nyújtották be, illetve 80 esetben közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatóságok eljárását kezdeményezték – tudta meg a Napi.hu a Legfőbb Ügyészség kommunikációs vezetőjétől.

Rendszeres a szabálytalanság az e-kereskedelemben

Az ügyészség hagyományosan kiemelt figyelmet fordít a fogyasztói jogok érvényesülésére. Ehhez megfelelő eszközrendszer áll rendelkezésére, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti jogviszony jellegére, tartósságára, illetve a fogyasztónak nyújtott szolgáltatás természetére, a fogyasztóval szerződést kötő vállalkozás körülményeiben rejlő sajátosságokra is tekintettel a fogyasztóvédelmi szempontból leghatékonyabb módon lépjen fel – közölte a Napi.hu-val Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség kommunikációs vezetője.

Az ügyész több más vállalkozás általános szerződési feltételeinek monitorozása, kérelmek kivizsgálása mellett vizsgálatot folytat a webáruházak működésével kapcsolatban is.

Az elmúlt években egyre inkább elterjedt az internetes vásárlás, amelyek lebonyolítása során a webáruházak általános szerződési feltételeket alkalmaznak. Az ügyészség rendszeresen vizsgálja a webáruházak által kötelezően közzétett szerződési feltételeket, melyek eredményeként több szabálytalanságot, tisztességtelen vagy éppen jogszabályba ütköző feltételt tár fel.

Ezzel kapcsolatos egyik jogkörében közérdekű pert indíthat az általános szerződési feltételek tisztességtelenségének megállapítására, illetve fogyasztóvédelmi keresetet terjeszthet elő a fogyasztók széles körét érintő, vagy jelentős hátrányt okozó jogszabálysértő tevékenység észlelése esetén. A bíróság döntése minden fogyasztóra kiterjed, megkönnyítve számukra az esetleges további igényérvényesítés lehetőségét.

Kapcsolódó cikkeink