2009 első negyedévében tovább csökkent a fogyasztói bizalom

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 03. 20. 15:56

A GfK Hungária és a Corvinus Egyetem közös komplex Fogyasztói Bizalom Indexe 2009 első negyedévében tovább csökkent az előző időszakhoz képest.

A 2008 utolsó negyedévében
elindult és azóta még tovább gyűrűző
globális gazdasági válság továbbra
is érezteti hatását, a magyar háztartások
kedvezőtlenebbnek látják jelenlegi pénzügyi-anyagi
helyzetüket, és az ország jövőbeli gazdasági
helyzetét illetően is borúlátóbbak az
előző negyedévhez képest. Ezúttal a Vásárlási
Hajlandóság Indexében mutatkozott a legnagyobb
mértékű csökkenés, értéke
jelenleg 102 pont, ami minden eddiginél alacsonyabb.

A GfK Hungária és a
Corvinus Egyetem által közösen mért komplex
Fogyasztói Bizalom Index (FBI) 2008 decemberéhez képest
még tovább csökkent, közel 10 ponttal lett
alacsonyabb, jelenleg 114,5 ponton áll.

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.

Ezúttal az öt komponensből
felépülő komplex mutatószám minden
komponense tovább süllyedt, vagy stagnált. Az
ország jelenlegi gazdasági helyzetét igen
kedvezőtlennek ítélték a válaszadók,
92 százalékuk szerint a gazdasági helyzet
rosszabb, mint egy évvel korábban volt. (A válság
előtt arányuk 60 százalék körül
ingadozott.) Honfitársaink ráadásul a jövőre
vonatkozóan is borúlátóbbak: tízből
nyolcan úgy vélik, az ország rossz helyzetben
lesz a következő 12 hónapban. (A válság
előtti időszakban „csupán” tízből hatan
gondolták így.)

A Vásárlási
Hajlandóság Indexében (VHI) mutatkozott a
legnagyobb mértékű csökkenés, 15,6 pontot
esett, értéke jelenleg 102 pont, ami minden eddiginél
alacsonyabb.

A Fogyasztói Várakozások
Indexe (FVI) tovább csökkent, értéke 2009
márciusában 125,8 ponton áll.

A munkanélküliségre
vonatkozó várakozások továbbra is
pesszimisták: a megkérdezettek többsége
(86%) a munkanélküliség növekedésére
számít a következő egy évben. A
kedvezőtlen várakozások nem alaptalanok, hiszen a
válság következtében a munkanélküliek
száma folyamatosan emelkedik.

Az inflációs
várakozásokat illetően a megkérdezettek
háromnegyede (76%) számít az árak
emelkedésére az elkövetkező egy évben. Ez
kissé magasabb arány, mint az előző negyedévben
(66%), de még mindig alacsonyabb a tavalyi év azonos
időszakában mért arányhoz képest (91%).
A megkérdezettek átlagosan 10,2 százalékos
inflációval számolnak.

A család reáljövedelmével
kapcsolatos várakozások változatlanul azt
mutatják, hogy a megkérdezettek kétharmada (65%)
az inflációnál kisebb mértékű
jövedelemnövekedésre számít a
következő 1-2 évben.

Az előző időszakhoz képest
nem változott a hitelfelvételi kedv: tízből
hatan soha sem vennének fel hitelt, egyharmaduk pedig az
időpontot nem tartja megfelelőnek. A megkérdezettek több,
mint fele (56%) számít növekvő hitelkamatokra a
következő 12 hónapban.

Nem változott számottevően
a válaszadók véleménye az előző
negyedévhez képest a megtakarításokkal
kapcsolatban. A megkérdezettek fele szerint (53%) nem alkalmas
az idő a megtakarításaik felhasználására.
A válaszadók egyötöde (20%) pedig nem
rendelkezik megtakarítással.
2009 első negyedévében
a válaszadók közel egyharmada szerint nem érdemes
nagyobb háztartási eszközt vásárolni.
Ha vásárolnak, leginkább azért teszik,
mert szükséges.

A lakásvásárlást
érdemesnek tartók aránya stabilan 40 százalék
körül mozog, ezzel szemben a lakásuk eladását
a válaszadók kevesebb, mint egytizede tartja
érdemesnek. (Egy év alatt negyedére csökkent
az arányuk). A vásárlás mellett szóló
legfőbb érv, hogy jó befektetés, viszont a
hitelfelvétel feltételeinek szigorítása
jelentősen megnehezíti a lakásvásárlást.

Kapcsolódó cikkeink