Szü­le­tett rek­lám­arc

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A Szü­le­tett fe­le­sé­gek té­vé­so­ro­zat sze­xis Gab­ri­el­lá­ja, Eva Longoria rek­lá­moz­za vi­lág­szer­te a Pepsi meg­újult Max üdí­tő­jét.Barta Zsolt, a Pepsi ma­gyar­or­szá­gi szó­vi­vő­je sze­rint Eva tö­ké­le­tes vá­lasz­tás volt az új kam­pány­hoz. Nem­csak azért mert az egész vi­lá­gon is­me­rik, ha­nem mert hi­te­le­sen kép­vi­se­li a már­ka „Élj a ma­xi­mu­mom!” fi­lo­zó­fi­á­ját.

Kapcsolódó cikkeink