Szintentartásra volt elég a tavalyi év

Szerző: trademagazin Dátum: 2009. 03. 12. 11:04

Magyarország bruttó hazai terméke 2008 IV. negyedévében 2,3%-kal, a naptárhatás kiszűrésével 2,5-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A 2008-as év egészében az ország teljesítménye 0,5%-kal bővült.

2008-ban a bruttó hazai termék
értéke folyó áron 26 470 milliárd
Ft, egy főre vetítve 2 millió 637 ezer Ft volt. Az
árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és
építőipar) hozzáadott értéke a
IV. negyedévben 1,3%- kal nőtt. Ezen belül az ipar
teljesítménye 8,5%-kal csökkent, míg az
építőipar hozzáadott értéke, a
korábbi időszakok tendenciájával ellentétben,
a IV. negyedévben 2,7%-kal bővült alapvetően év
végén megvalósult útépítések
következtében.

2008. év egészében
az árutermelő ágazatok hozzáadott értéke
a nemzetgazdasági átlagnál erősebben, 4,2%-kal
nőtt. Ebben a mezőgazdaság hozzáadott értékének
kiemelkedő, 43,0%-os növekedése játszik
meghatározó szerepet. A mezőgazdasági termelés
ilyen mértékű bővülését a 2007. év
alacsony szintje és a növénytermesztés
kedvező időjárásnak köszönhető magas
terméseredményei okozták. Az ipari teljesítmény,
az év első felében bekövetkező bővülés
ellenére, összességében 0,3%-kal csökkent,
tükrözve az exportorientált feldolgozóipar
teljesítményének második félévben
megfigyelhető visszaesését.

A szolgáltatások bruttó
hozzáadott értéke 2008 IV. negyedévében
a nemzetgazdaság átlagnál nagyobb mértékben,
4,2%-kal csökkent. A szolgáltatások közül
jelentős teljesítménycsökkenés mutatkozott
a pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági
szolgáltatások (-7,8%) területén a piaci
folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt. Ezen belül a
pénzügyi vállalatok teljesítményének
jelentős csökkenését egyrészt a
hitelintézetek által nyújtott szolgáltatások
(pl. új hitelek kihelyezésének) csökkenése,
és egyes hitelintézeti tevékenységek (pl.
értékpapír értékesítés)
veszteségessé válása okozta, másrészt
a biztosító intézetek esetében a
biztosítási szerződésállomány
csökkenése, valamint a hozzáadott értékük
részét képező tulajdonosi jövedelmek
csökkenése idézte elő. A kereskedelem,
szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás teljesítménye 5,2%-kal
csökkent, összefüggésben a háztartások
fogyasztási kiadásainak mérséklődésével.
A szállítás, raktározás, posta és
távközlés területén bekövetkező
visszaesésben (-3%) pedig az ipar teljesítményének csökkenése tükröződik.
A közigazgatás, oktatás, egészségügy
hozzáadott értéke 0,7%-kal növekedett az
alacsony bázis következtében.

A szolgáltatások
teljesítménye az év egészében
1,2%-kal csökkent. Ezen belül a legnagyobb visszaesés
a pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági
szolgáltatások (-2,3%), valamint az egyéb
közösségi, személyi szolgáltatás
(-2,3%) területén mutatkozott.

A GDP felhasználási
oldalán 2008 IV. negyedévében a háztartások
végső fogyasztása 3,3%-kal csökkent a háztartások
fogyasztási kiadásának jelentős, 4,4%-os
csökkenésének következtében. A végső
fogyasztás másik összetevője, a közösségi
fogyasztás is erőteljes, 9,5%-os visszaesést mutat.
Ennek oka nagyrészt az, hogy az előző év IV.
negyedévében érkeztek meg a Gripen vadászgépek,
amelyek 2007-ben jelentősen megnövelték a közösségi
fogyasztást, magas bázist jelentve ezzel 2008. IV.
negyedévének. A háztartások és a
kormányzat fogyasztásának visszaesése
nyomán a végső fogyasztás is csökkent,
4,2%- kal. 2008 év egészét tekintve a
háztartások végső fogyasztása stagnált
(0,1%-os csökkenést mutatott) Ezen belül a
háztartások fogyasztási kiadása 0,7%-os
csökkent A kormányzattól származó
természetbeni társadalmi juttatások 2,9%-kal
növekedtek. A közösségi fogyasztás
2,1%-kal esett vissza. Összességében a végső
fogyasztás éves szinten 0,4%-os csökkenést
mutat.

A bruttó-állóeszköz
felhalmozás a IV. negyedévben 2,7%-kal, éves
szinten 2,6%-kal esett vissza. Ebben a három legnagyobb súlyú
ágazat – feldolgozóipar, szállítás,
raktározás, posta és távközlés,
valamint az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
– beruházásainak csökkenése tükröződik. A belföldi felhasználás
a IV. negyedévben összességében 2,6%-kal,
éves szinten pedig 0,1%-kal csökkent.

A IV. negyedévben a
nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalma az áruforgalom
alakulása és a külkereskedelmi cserearányromlás
következtében jelentősen visszaesett: az export
7,8%-kal, míg az import 8,2%-kal csökkent. Az áruforgalom
exportja 9,8, importja 10,9%-kal csökkent, míg a
szolgáltatások exportja 3,3, importja 7,3%-kal
emelkedett.

2008 év egészét
tekintve az export 4,6, az import 4,0%-kal emelkedett. Ezen belül
az áruforgalom exportja 4,6, importja 3,2%-kal emelkedett,
miközben a szolgáltatások exportja 4,3, importja
8,6%-kal növekedett.

Kapcsolódó cikkeink