Szeptembertől új helyen rendezhetjük az online fogyasztóvédelmi vitákat

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2019. 08. 07. 11:18

A Budapesti Békéltető Testület közérdekű nyilvános közleményben hívta fel a fogyasztók és vállalkozások figyelmét, hogy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2019. szeptember elsejétől hatályos módosítása értelmében szeptembertől már nem a Budapesti Békéltető Testülethez, hanem az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz fordulhatunk bármilyen, az online vitarendezéssel kapcsolatos segítségnyújtásért és tájékoztatásért – közli az origo.

A fogyasztóvédelmi törvény módosítása értelmében 2019 szeptemberétől a fogyasztóvédelemért felelős miniszter látja el a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait.

Ez azt jelenti, hogy a felek 2019 szeptemberétől már az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni mindazon kérdésekben, amelyekről a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/3013/EU rendelet (OVR-rendelet) 7. cikke rendelkezik.

Ezen pont szerint az online vitarendezési kapcsolattartó kérésre elősegíti a felek és a hatáskörrel rendelkező alternatív vitarendezési fórum közötti kommunikációt. Ez magában foglalja a panaszhoz kapcsolódó dokumentumok benyújtásához nyújtott segítséget, az általános jellegű tájékoztatást a fogyasztói jogokról, tájékoztatást az online vitarendezési platform működéséről. Emellett magyarázatot nyújt az eljárási szabályokkal és a jogorvoslattal kapcsolatban.

Módosulnak egyúttal a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogvita rendezésére irányuló előírások is, hiszen, míg korábban a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület – azaz a Budapesti Békéltető Testület – látta el kizárólagos illetékességgel e vitarendezési feladatokat (a pénzügyi tárgyú ügyeket kivéve), addig a fogyasztóvédelmi törvény változása következtében
az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a kijelölt kamara által működtetett békéltető testület az illetékes. (origo)

Kapcsolódó cikkeink