Ötletek és tapasztalatok konferenciája

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A minden kategóriában egyre élesedő verseny, a növekedési le­hetőségek szűkülése, az egyre erőteljesebb vállalati költ­ség­csökkentések szükségessé teszik, hogy nap mint nap olyan, újabb és újabb ötleteket találjunk ki, amelyek a lehető leg­kevés­bé terhelik cégünk költségvetését, ugyanakkor kéz­zelfogható, számszerűsíthető, gyors eredményeket hoznak.A Trade Marketing Klub konferenciájára neves vállalati szak­em­bereket hívott segítségül, hogy beszámoljanak cégüknél trade marketing projektjeiről, azok hogyan járulnak hozzá a nö­ve­kedéshez. Képet kapunk a kereskedelem aktuális helyzetéről és annak trade marketing vonatkozásairól. Természetesen lehe­tő­ség nyílik kötetlen szakmai be­­szélgetésekre is.
Tervezett témák: fo­gyasz­tói és vásárlási szokások, már­kaépítés, termékbe­ve­ze­tés, a trade marketing fon­tos­sága, újdonságok a trade marketing eszközök te­rü­le­tén, a tervezés szerepe a ha­té­kony megvalósításban…
További információ a 39. ol­da­lon

Kapcsolódó cikkeink