Magazine: MVI–NAV egyeztetések

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2018. 11. 26. 07:23

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete a levált vagy sérült zárjegyekkel kapcsolatos gyakorlati problémák megvitatása és rendezése érdekében konzultációs lehetőséget kért a NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságától. A felek közötti egyeztetésre 2018. szeptember 26-án került sor.

A hatóság részéről dr. Minya Mihály igazgató hangsúlyozta a kölcsönös párbeszéd és kapcsolattartás fontosságát a felmerülő szakmai problémák megoldásában. Az MVI elnöke, Kovács László megköszönte a konzultáció lehetőségét, és elmondta, hogy a vendéglátó vállalkozások oldaláról alapvető célként jelenik meg a jogszabálykövető magatartás, azonban vannak olyan rendelkezések, amelyek módosításra, illetve korszerűsítésre szorulnak.

Az MVI képviselői a zárjegyeket érintő gyakorlati problémák között elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy a nem megfelelő ragasztás miatt aránylag sokszor előfordul a zárjegyek leválása a palackokról, ezért minden esetben a zárjegy cseréjére vonatkozó, jogszabályban rögzített szigorú eljárásrend nem betartható. Erre tekintettel fontos lenne egy olyan megoldást találni, amely jogszabályi módosítás nélkül érdemben kezelné a fennálló gyakorlati problémát.

A NAV illetékes képviselői szerint a korábbiakhoz képest a hatályos rendelkezések nagyobb mozgásteret biztosítanak a vállalkozások számára a zárjegyproblémával érintett termék forgalmazására. Mindazonáltal a hazai és külföldi gyártók, illetve forgalmazók jelentős számára tekintettel, nagyban segítené a hatóság munkáját, ha kapnának egy kimutatást arról, hogy pontosan honnan származó és milyen típusú termékek esetében fordul elő a zárjegy leválása. Ennek alapján a hatóság kész megtenni a szükséges jelzést az érintett gyártók, illetve forgalmazók irányába. Az igazgatóság szakterületi képviselői kérdésre elmondták, hogy a zárjegyköteles alkoholtermékek esetén a palack felbontása során a zárjegy eltépődik, így ezt követően egy esetleges ellenőrzés során a zárjegy adatainak megbízható ellenőrzésére nincs mód, ezért a bontott állapotban lévő alkoholtermékek esetén ezen szempontú ellenőrzés már nem alkalmazható minden esetben, többnyire a zárjegymaradvány, vagy annak nyoma (ragasztás) kerül szempontként ellenőrzésre, annak eldöntésére, hogy a termék legális csatornán került a kereskedőhöz, vagy sem. Ha a bontott alkoholterméken szereplő zárjegymaradványból nem azonosítható pontosan a termék legális forgalomba kerülése, azt egyéb, a palack címkéjén található gyártó, forgalmazó által rögzített adatokból, illetve a jövedéki termék eredetét hitelt érdemlően bizonyító okmányokból ellenőrzi a hatóság. Zárjegy „cseréje” kizárólag annak sérülése vagy leválása esetén jöhet szóba, csak ebben az esetben kell a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint eljárni. A palackról teljes egészében levált, egész zárjegyek bejelentés nélkül történő megőrzése jogszabálysértést valósít meg.

A zárjeggyel kapcsolatos problémán kívül a megbeszélésen még felmerült kérdésként a borravaló áfa szempontjából történő kezelése, a felszolgálási díj mértékének az étlapon történő feltüntetése, valamint a dolgozóknak esetenként adandó 50 százalékos kedvezmény természetbeni juttatásoktól való elhatárolása is. Az említett témákban a NAV írásban várja a kérdéseket, amelyeket az illetékes szakértők igyekeznek megválaszolni. Emellett az MVI a borravaló és a felszolgálási díj kezeléséről, illetve adóügyi vonatkozásairól készített egy tájékoztató anyagot, amelyet véleményezés céljából eljuttatott a hatóság részére. Az ügyben várhatók még egyeztetések – a kérdésről az ipartestület újabb konzultációt kezdeményez.

Az MVI végezetül fontosnak tartotta megemlíteni – nem először –, hogy a vendéglátó vállalkozásokat érintő adóügyi és jövedéki szabályok áttekinthetősége érdekében, a NÉBIH által kiadott jó higiéniai gyakorlathoz hasonlóan a NAV is legyen partner egy gyakorlati útmutató jövőbeni elkészítésében. //

Kapcsolódó cikkeink