Módosul a versenytörvény

Szerző: trademagazin Dátum: 2015. 09. 30. 09:42

A versenytörvény módosításától azt várja a törvényhozó, hogy könnyebben tehetnek pontot a vitás kérdésekre, illetve a kis- és középvállalkozások egyszerűbben tudnak majd jogkövető vállalkozásként működni.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) módosításának célja a versenyjogi követelmények hatékony és eredményes érvényesítésének elősegítése a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárására vonatkozó szabályozás finomhangolásával, valamint a kis- és középvállalkozások ösztönzése a jogkövető magatartásra.

Első botlás esetén

A törvény szerint a kis- és középvállalkozások első jogsértésekor – egyes súlyosabb jogsértések kivételével – bírság kiszabása helyett figyelmeztetést lehet adni. A módosítás rögzíti a figyelmeztetéssel nem zárható, súlyos jogsértéseket is.

A módosítások hatékonyabbá kívánják tenni a fellépést a közbeszerzési eljárásokban elkövetett versenyjogi jogsértésekkel szemben is. Ha a közbeszerzésekért vagy az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter észleli, vagy alapos okkal feltételezi a versenytörvény vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés versenykorlátozó megállapodás tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek megsértését a közbeszerzések szabályosságának ellenőrzésekor, akkor azt jelezheti a GVH-nak. A közbeszerzésekért felelős miniszter jogosult lesz az érintett közbeszerzés, szerződés, illetve szerződésmódosítás ellenőrzése révén rendelkezésére álló adat továbbítására a GVH-nak.

Mezőgazdasági kérdések

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzését érintő módosítások célja a fúziókontroll hatékonyabbá, átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele. A legfontosabb újítás annak szabályozása, hogy mennyi idő áll rendelkezésre az engedély iránti kérelem benyújtására, és a kérelmezőnek hogyan kell alátámasztania kérelmét.

Egyértelművé válnak a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény (szakmaközi törvény) által bevezetett, a versenyfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos azon rendelkezések, amelyek a szakmaközi törvényből a versenytörvénybe kerülnek át. Nyilvánvalóvá válik, hogy a mezőgazdaság sajátosságainak figyelembe vételére szolgáló különös szabályok a versenyjogi szabályozásban csak akkor irányadók, ha nem az uniós versenyjogi szabályok elsődlegessége érvényesül.

Iratbetekintés kontra ügyfél

Az iratbetekintési szabályok módosítása úgy kívánja előmozdítani a GVH eljárásainak eredményes és időszerű lezárását, hogy közben az ügyfél jogai ne sérüljenek. A versenytörvény számos garanciát ad arra, hogy a betekintés a védett adatokba ne eredményezze a jogosult jogainak sérelmét. Így szükségtelen, és az eljárás elhúzódását is eredményezi a jogosult nyilatkozatának beszerzése, illetve külön jogorvoslati jog biztosítása a betekintés engedélyezésekor a védett adatokba.

A módosítás a GVH-val együttműködő vállalkozás védelmében biztosítja, hogy az engedékenységi kérelmet és nyilatkozatot, illetve az egyezségi nyilatkozatot kizárólag a többi ügyfél ismerheti meg, azokról másolat nem, csak feljegyzés készíthető. Az iratbetekintési jog a kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében gyakorolható.

Kapcsolódó cikkeink