Megújultak az agrárkár-enyhítési eljárás szabályai

Szerző: trademagazin Dátum: 2012. 03. 14. 12:22

Március 26-ig jelentkezhetnek azok a termelők, akiknek 2011. november 1. és 2012. március 10. között ért mezőgazdasági kár. Az agrárkár-megállapító szervnél, vagyis a károsodott terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál lehet bejelenteni a mezőgazdasági káreseményt.

Megjelent a Magyar Közlönyben az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérének végrehajtását szolgáló rendelet, amely a kárenyhítési hozzájárulás megfizetését, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételét szabályozza.

Az agrárkár-enyhítési rendszernek kötelezően és – az egységes kérelmének Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH) benyújtásával – automatikusan tagja az a termelő, aki a mezőgazdasági kockázatkezelési törvényben meghatározott nagyságú termőterülettel (szántóföldi zöldségtermelésnél 5 hektár, egyéb szántóföldi művelési ágban 10 hektár, szőlő-gyümölcs ültetvénynél 1 hektár) rendelkezik. Az ennél kisebb földterületen gazdálkodó termelők önkéntesen, az egységes kérelmükben megtett nyilatkozatukkal lehetnek az agrárkár-enyhítési rendszer tagjai.

Az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – mint agrárkár-enyhítési szerv – július 15-éig értesíti a termelőt a kárenyhítési hozzájárulás mértékéről. A termelőnek a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-éig kell maradéktalanul megfizetnie az MVH-nak.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének továbbra is feltétele a kár és annak becsült mértékének bejelentése a károsodott terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához, azaz az agrárkár- megállapító szervhez. A bejelentéshez a termelőnek a rendelet 1. számú mellékletét kell kitöltenie, és azt a károsodástól számított 15 napon belül megküldenie az agrárkár-megállapító szervhez. A 15 napos határidő elmulasztása a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításával jár.

A termelő az egyes mezőgazdasági károk alapjául szolgáló kedvezőtlen időjárási eseményről az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján közzétett adatokból tájékozódhat. Ezek az adatok szolgálnak alapul az adott mezőgazdasági káresemény bejelentésére, mely ugyan szükséges, de nem elégséges feltétele a kárenyhítő juttatás megállapításának, mert ahhoz egyéb – a mezőgazdasági kockázatkezelési törvényben és a rendeletben meghatározott – feltételeknek is teljesülnie kell. (pl.: határidők betartása, kárenyhítési hozzájárulás megfizetése, a hozamérték-csökkenés, valamint a hozamcsökkenés mértéke stb.)

A termelők a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket tárgyév november 30-áig, az idén tehát 2012. november 30-áig nyújthatják be 3 eredeti példányban az agrárkár-megállapító szervhez a rendelet 2-7. számú mellékleteinek kitöltésével.

A tárgyévi kárenyhítő juttatások kifizetéséről az MVH 2013. március 31-éig dönt.

A Vidékfejlesztési Minisztérium szándéka az volt, hogy az új agrárkár-enyhítési rendszer kizárólag a termelők megalapozott kárait ellentételezze. Ezért az új agrárkár-enyhítési rendszerben a termelők csak akkor kaphatnak támogatást, ha mind a hozamcsökkenés, mind pedig a hozamérték-csökkenés eléri legalább a 30-30%-os mértéket. A bérelt területeknél földbérleti díjcsökkentést is lehet kérni.
Az uniós előírásokkal összhangban, valamint az öngondoskodási hajlam erősítése érdekében az új agrárkár-enyhítési rendszerben azok a termelők, akik hozamértékük felére kötnek csak biztosítást, csupán a kárenyhítő juttatás felére lesznek jogosultak.

A kárenyhítő juttatás igénybevételének további feltételeit a mezőgazdasági kockázatkezelési törvény és a rendelet részletesen szabályozza.
A rendelet március 10-étől hatályos.
(kormany,hu, a Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Kapcsolódó cikkeink