Megoldások érmebevonás ügyében

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 01. 25. 00:00

A kerekítés nem képez áfa-alapot, a pontos árfeltüntetést tételesen kell érteni és nem kell átállítani a pénztárgépeket.

A kereskedelmi szövetség elégedett a kormány utóbbi napokban érmebevonás-kerekítés ügyében tett lépéseivel. Vámos György elnök üdvözölte, hogy kiegészítésre került a korábbi törvényjavaslat és belekerült a törvénytervezetbe a „kerekítési különbözet” fogalma, továbbá azt, hogy erről nem kell bizonylatot kiállítani. Ennek értelmében a pénztárgépeket sem kell átállítani.

A fogyasztóvédelmi törvényben előírt árfeltüntetési kötelezettséget a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság állásfoglalása szerint vásárlási tételenként kell majd a nyugtán ellenőrizni, a végösszeg kerekítése így nem ellentétes a tájékoztatási követelményrendszerrel.

A szövetség szerint vizsgálni kell, hogy az arra alkalmas pénztárgépeken átállítás nélkül is kezelhető-e a végösszeg kerekítés engedményként, vagy felárként. A végösszeg módosítását engedménnyel, vagy felárral jelenleg is elvégezheti a pénztárgépek egy része, típustól függően. Ebben az esetben viszont az engedmény, vagy felár a kerekítési különbözettel egyezősége ellenére is áfa-adóalap.

A törvényjavaslat január 24-én közzétett szövege (rövidítve, a szolgáltató feladatait kiemelve) a következő:

1. §

(1) Forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, úgy – a 3. §-ban foglaltak kivételével – a 2. §-ban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a készpénzben fizetendő végösszeget meghatározni és a pénzfizetésre irányuló kötelezettséget teljesíteni.

(2) A nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződő fizetendő végösszeg és az (1) bekezdés alapján meghatározott készpénzben fizetendő összeg különbsége kerekítési különbözetnek minősül.

(3) A kerekítési különbözet vagyoni előnynek vagy hátránynak nem minősül, arról bizonylat kiállítása, illetve annak bizonylaton történő feltüntetése nem kötelező.

(4) Az e törvényben meghatározott kerekítéssel teljesített pénzfizetésre irányuló kötelezettséget pénzügyileg rendezettnek kell tekinteni.

2. §

A kerekítés szabálya a következő:

a) a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0;

b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5;

c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5;

d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 forintra végződő összegre kell kerekíteni.

Kapcsolódó cikkeink