Májusban lassult a külkereskedelmi forgalom bővülése

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 08. 06. 00:00

A KSH adatai szerint 2008 májusában a kivitel 2, a behozatal 4%-kal nőtt. Az év első öt hónapjában a kivitel volumene 11, a behozatalé 10%-kal emelkedett a megelőző év azonos időszakához képest.A külkereskedelmi mérleg 93
milliárd forint (368 millió euró) aktívumot
mutatott, ez 169 milliárd forint (671 millió euró)
javulást jelent a 2007. január–májusi 76
milliárd forint (303 millió euró) passzívumhoz
képest. 

Az év első öt hónapjában
az előző év azonos időszakához képest a
forgalom forintban mért árszínvonala exportban
1,5, importban 2,4%-kal emelkedett, így a cserearány
0,9%-kal romlott. A forint árfolyama a főbb devizákhoz
képest – a májusi erősödés ellenére
– összességében lényegében nem
változott: az euróval szemben valutánk mintegy
2%-kal leértékelődött, a dollárhoz
viszonyítva 11%-os felértékelődés
történt.

2008. január–májusban a
gépek és szállítóeszközök
kivitelének és behozatalának volumene – a májusi lassuló bővülés
(exportban 3, importban 7%) ellenére – 13, valamint 14%-kal
volt több, mint egy évvel korábban.
Forint-értékadatokból számítva a
legnagyobb mértékű növekedésre a forgalom
mindkét irányában továbbra is a
híradás-technikai eszközök körében
került sor. Gépipari kivitelünk mintegy 20%- át
adó közútijármű-exportunk azonban az
átlagnál kisebb mértékben, 12%-kal,
importunk pedig az átlag fölött, 16%-kal nőtt. A
gépjárműmotorokat is magában foglaló
energiafejlesztő gépek és berendezések kivitele
5%-kal volt több, mint 2007 első öt hónapjában.

A feldolgozott termékek
kivitelének és behozatalának volumene a 2008.
január–májusi időszak folyamán – az export májusi
stagnálása, valamint az import 2%-os csökkenése
ellenére – 9, illetve 5%-kal emelkedett.
Forint-értékadatokat tekintve az exportforgalom főbb
húzótermékei közül az átlagot
meghaladó mértékben nőtt a gyógyszerek,
gyógyszerészeti termékek (23%), a vas és
acél (35%), valamint a gumigyártmányok (29%)
kivitele, mely utóbbi értéke megközelítette
a 100 milliárd forintot.

2008 májusában az
energiahordozók behozatalának volumene 8%-kal
emelkedett, míg a kivitelé 59%-kal volt több, mint 2007-ben.
A 2008. január–májusi időszak egészét
tekintve az importvolumen 12, az exporté 36%-kal bővült.
Ezen belül a kőolaj és kőolajtermékek
behozatalának volumene 12%-kal emelkedett, míg
exportvolumene 38%-kal volt több, mint a megelőző évben.
Gázbehozatalunk volumene 2008 első öt hónapjában
14%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Ezen
belül májusban a gázimportvolumen az előző év
azonos szintjén maradt.

2008. január–májusban
az élelmiszerek, italok, dohánytermékek
exportvolumene 8%-kal csökkent, az importé 6%-kal
emelkedett, míg a forgalom értéke – az
élelmiszerek kiviteli, illetve behozatali árszintjének
jelentős, 23, illetve 12%-os emelkedése mellett – 12,
illetve 19%-kal volt több, mint az előző év azonos
időszakában.

Az Európai Unióba
irányuló kivitel volumene 2008. január–májusban
9, az onnan érkező behozatalé 5%-kal nőtt, ezen
belül májusban az export volumene 4%-kal emelkedett, míg
az importé 2%- kal csökkent. Az időszak egészét
tekintve az új tagállamok esetében a kiviteli
forgalom továbbra is lényegesen nagyobb ütemben
bővült, mint a régiek vonatkozásában (23,
ill.5%), azonban az importban a növekedés üteme
mindkét országcsoport esetében hasonlóan
alakult (7, illetve 5% volt). Egyenlegünk továbbra is
javulást mutat: az aktívum 2008. január–májusban
260 milliárd forinttal, 780 milliárdra emelkedett.

2008. január– májusban
az EU-n kívüli országokkal folytatott
kereskedelmünk exportvolumene 17, importvolumene 23%-kal volt több,
mint a megelőző évben, míg májusban a kiviteli
forgalomban a volumen 4%-kal csökkent, behozatalban pedig
21%-kal nőtt. Külkereskedelmi forgalmunk passzívuma az
időszak folyamán 691 milliárd forint volt, ami 90
milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban.
Az ázsiai országok vonatkozásában
egyenlegünk tovább romlott, passzívumunk mértéke
140 milliárd forinttal, több mint 870 milliárdra
emelkedett, míg az EU-n kívüli európai
országokkal folytatott kereskedelmünk egyenlege mintegy
11 milliárd forintos aktívumot mutatott.

 

Kapcsolódó cikkeink