Májusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 07. 16. 00:00

A termelés volumene az év első öt hónapjában 6,9%-kal magasabb volt, mint az előző év azonos időszakában.Az előző hónaphoz
képest a szezonálisan és munkanaptényezővel
is kiigazított ipari termelési index májusban
0,7%-kal csökkent. 2008 első öt hónapjában
az ipari export 10%-kal, májusban 1,9%-kal nőtt az előző év
azonos időszakához viszonyítva. A májusi
exportértékesítés hattizedét a
feldolgozóipar két alága adta. Az év
ötödik hónapjában a feldolgozóipar
legnagyobb exportőrének számító, a
feldolgozóipari kivitel egyharmadát képviselő
villamos gép, műszer gyártásának
exportvolumene 2,4%-kal bővült. A feldolgozóipari export
több mint egynegyedét adó járműgyártás
2,6%-kal növelte külpiaci eladásait. Az ipar január–májusi
belföldi értékesítése összességében
2,8%-kal nőtt, májusban 0,3%-kal csökkent az előző év
azonos időszakához képest. Az ipar hazai eladásainak
emelkedéséhez elsősorban az energiaszektor járul
hozzá: mivel a villamosenergia-, gáz-, gőz- és
vízellátás tevékenység belföldi
értékesítése az elosztásra átvett
(vásárolt) és továbbértékesített
villamos energia, gáz, gőz és víz értékét
is magában foglalja, a növekedés jelentős részét
halmozódás okozza. A feldolgozóipar belföldi
eladásai az év első öt hónapjában
0,6%-kal, májusban 3,7%-kal csökkentek. 

2008 májusában a
feldolgozóipar termelése az áprilisi kiugró
növekedéssel (11,8%-os) szemben csupán 2,5%-kal
nőtt 2007 azonos hónapjához viszonyítva. A
csekély súlyú bányászat
kibocsátása 15,8%-kal, a villamosenergia-, gáz-,
gőz- és vízellátásé 1%-kal
elmaradt az egy évvel korábbitól.

Az ágazatok közül a
legnagyobb mértékben, 40,5%-kal a közel 10% súlyt
képviselő kokszgyártás, kőolajfeldolgozás
kibocsátása nőtt, ami elsősorban az igen alacsony
bázis eredménye. Jelentősen, 10,6%-kal emelkedett a
nem fém ásványi termék gyártása,
nagyrészt a hazai eladások kedvező alakulásának
köszönhetően. A feldolgozóipari termelés
közel egyötödét kitevő járműgyártás
termelése 2,3%-kal haladta meg az előző év azonos
időszakit. A feldolgozóipari termelés mintegy
egynegyedét adó (legnagyobb súlyú)
villamos gép, műszer gyártása az átlag
alatt, 1,4%-kal nőtt. 16 hónapi folyamatos növekedés
után idén májusban először csökkent a
legkisebb súlyú bőrtermék, lábbeli
gyártása (11,4%-kal), elsősorban az alág
kivitelének visszaesése miatt. A feldolgozóipari
termelés egytizedét adó élelmiszer, ital
és dohány gyártása 11,8%-kal visszaesett.
Az ágazatok közül a legnagyobb mértékben,
28,3%-kal a textília, textiláru gyártása
maradt el az egy évvel korábbitól.
2008 májusában a
megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új
rendelése 11,3%-kal visszaesett 2007 azonos hónapjához
viszonyítva. Az új exportrendelések jelentősen,
13,2%-kal, az új belföldi rendelések kisebb
mértékben, 1,5%-kal csökkentek. Az összes
rendelésállomány az előző év szintjén
maradt.
Az egy főre jutó ipari termelés
a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások
körében az év első öt hónapjában 0,2%-os
létszámcsökkenés mellett 7,2%-kal magasabb
volt, mint 2007 azonos időszakában.
2008 első öt hónapjában
Magyarország hét területi egysége közül
termeléscsökkenés csak a Dél-Alföldön (0,6%) volt. A
legnagyobb mértékű volumenbővülés a
Közép-Magyarország régióban (10,9%)
figyelhető meg.


Kapcsolódó cikkeink