Klímaváltozás: közel 10 milliárd euró értékben valósít meg zöld és fenntartható befektetéseket a Generali Csoport

Szerző: Trademagazin Dátum: 2022. 05. 23. 10:08

A Generali Csoport a fenntarthatóság fontosságára hívta fel a figyelmet a május 15-ei nemzetközi klímaváltozási akciónap alkalmából. A fenntarthatósági törekvések megvalósítása a társadalom minden tagja számára alapvető érdek, különös tekintettel a klímaváltozás következtében kialakuló éghajlatváltozásra, és annak nyomán keletkező szélsőséges meteorológiai eseményekre.

®   A Generali Csoport tavaly év végén bejelentett új, hároméves stratégiájának mozgatórugója a fenntarthatóság, melynek elemei közt szerepel, hogy 2024-re elérje az ESG-kritériumok teljes körű integrációját.

® A nemzetközi Generali Csoport ütemtervet határozott meg a szénágazatban történő befektetések és kockázatvállalási tevékenységek teljes kizárására, és előrehalad azon kötelezettségvállalásával, hogy 2050-re elérje biztosítási állománya és befektetési portfóliója teljes karbonsemlegességét.

®  Lucia Silva, a Generali Csoport fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási vezetője a vállalatcsoport új stratégiájáról és a Generali Csoport fenntarthatósági törekvéseiről beszélt a napokban egy Magyarországon tartott biztosítási konferencián. Többek között elmondta, hogy a vállalat 2025-ig 8,5-9,5 milliárd euró értékben eszközöl új zöld és fenntartható befektetéseket.

A felelős és fenntartható társadalom mindannyiunk felelőssége

Társadalmi felelősségünk, hogy saját életünkben mi magunk is a jót szolgáló erőként lépjünk fel és hozzájáruljunk egy fenntarthatóbb, rugalmasabb, igazságosabb társadalom építéséhez. A felelősségteljes életvitel és a fenntarthatóságra való törekvés a társadalom minden tagja számára alapvető érdek, melyhez életvezetésünkkel, döntéseinkkel, választásainkkal mindannyian hozzájárulhatunk. Ennek része a sokszínű és elfogadó környezet megteremtése, a nemek közti egyenlőség támogatása, a fenntartható fejlődés szellemében meghozott felelős döntések, valamint a fenntartható jövő megteremtése érdekében tett erőfeszítések. Társadalmi felelősségünk jelentőségére, a felelős és fenntartható törekvések fontosságára, azon belül is a klímaváltozás elleni harc jelentőségére hívta fel a figyelmet a Generali Csoport a május 15-ei nemzetközi klímaváltozási akciónap alkalmából.

A klímaváltozás mindannyiunk jövőjét fenyegeti

Napjainkban a fenntartható jövővel kapcsolatos szakmai, iparági és személyes diskurzusok alapvető, megkerülhetetlen eleme az éghajlatváltozás kérdése. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 2007-ben megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, a Föld klímája változik, klímaváltozás történik, mely komoly fenyegetést, veszélyt jelent a bolygó élővilágára.

Mindez hosszú évek óta megmutatkozik, elsősorban a klímaváltozás következtében kialakuló éghajlatváltozásban, és az annak nyomán keletkező szélsőséges meteorológiában. A gyakoribbá váló extrém időjárási események a társadalomra, a gazdaságra, és mindannyiunk mindennapi életére hatást gyakorolnak. Ilyen eseménynek számít a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet (hő-, és hideghullámok, fagykárok), az aszály, az áradás, a villámárvíz, az erős és viharos szél, az intenzív csapadék, jégeső, havazás, hófúvás, homokvihar, vagy a tartós szárazság. A jövőben ezek a szélsőségek válhatnak a gazdasági és társadalmi hatások legfőbb előidézőivé.

A klímaváltozás elleni harcnak mindannyiunk számára prioritásnak kell lennie, annak hatásainak, illetve eszkalációjának mérséklése érdekében egységesen, felelősen kell fellépnünk, társadalmi szinten. A Generali Csoport a május 15-ei nemzetközi klímaváltozási akciónap alkalmából arra hívta fel a figyelmet, hogy ehhez mindannyian hozzájárulhatunk tudatos döntéseinkkel, választásainkkal és a fenntarthatósági törekvések mindennapjainkba történő bevezetésével – legyen szó olyan jelentéktelennek tűnő, mégis fontos mindennapi apróságokról, mint a szelektív hulladékgyűjtés, a használt olaj megfelelő kezelése, a tudatos áram- és vízhasználat, a papírfelhasználás csökkentése, vagy az egyszer használatos, eldobható anyagok (pl. műanyag zacskó) használatának kerülése.

A Generali Csoport új vállalati stratégiájának fő mozgatórugója a fenntarthatóság

Új stratégiai ciklusában a Generali további lépéseket tesz fenntarthatósági kötelezettségvállalásai terén, továbbra is a pozitív társadalmi, környezeti és az érdekelt felekre gyakorolt hatásra összpontosítva. 2021. decemberében a vállalatcsoport elfogadta az Élethosszig tartó partnerség 24: a növekedés motorja elnevezésű új, hároméves stratégiáját, mely három fő pillérre épül: a fenntartható növekedés előmozdítására, az eredményesség javítására, valamint az innovációban történő kimagasló szerepvállalásra. Fenntarthatósági bajnokként a Generali elkötelezetten törekszik arra, hogy felelős munkáltatóként, felelős biztosítóként, felelős befektetőként és felelős gazdasági szereplőként működjön.

Az új vállalati stratégia keretében az ESG (Environmental, Social és Governance – környezeti, társadalmi és vállalatirányítási/kockázatok kezelő) kötelezettségvállalások e stratégiai terv részét képezik, beleértve a fenntartható megoldásokból származó biztosítási díjak 5-7%-os CAGR (átlagos éves) növekedését 2024-ig, valamint az ESG-kritériumok teljes integrációját a csoport hagyományos biztosítói portfóliójának közvetlen befektetéseibe 2024-ig.

A Generali a Net-Zero Asset Owner Alliance tagjaként vállalt kötelezettségeivel összhangban 2024-ig 25%-kal csökkenti a vállalati befektetési portfólió karbonlábnyomát, 2050-re eléri mind a biztosítási állománya és befektetési portfóliója teljes karbonsemlegességét, valamint 2021 és 2025 között 8,5-9,5 milliárd euró értékben valósít meg új zöld és fenntartható befektetéseket. A csoport emellett ütemtervet határozott meg a termikus szénágazatban történő befektetések és kockázatvállalási tevékenységek teljes kizárására, és előrehalad azon kötelezettségvállalásával, hogy nem biztosít többé olaj- és gázkitermelő tevékenységeket.

Ezen túlmenően, azzal a céllal, hogy segítse a kis- és középvállalkozásokat a fenntartható átállásban, a Generali a közelmúltban elindította a kkv-k számára az EnterPRIZE második kiadását, egy zászlóshajó projektet, ahol a kategóriájában a legjobb vállalatokat díjazzák fenntartható üzleti modelljeikért. Magyarország immár második alkalommal vesz részt a projektben.

„Vállalatcsoportunk 2024-es stratégiájának központjában a fenntarthatóság áll: felgyorsítjuk az ESG-kritériumok befektetési és biztosítási tevékenységeinkbe történő integrálását, munkatársaink készségei és innovatív gondolkodásmódja révén pedig alapvetően alakítjuk át szemléletünket, mely kihatással lesz döntéshozatali folyamatainkra. A Generali így járul hozzá egy zöldebb és befogadóbb társadalom megteremtéséhez” 

– mondta el Lucia Silva, a Generali Csoport fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási vezetője a napokban egy Magyarországon tartott biztosítási konferencián.

Kapcsolódó cikkeink