Kérdések és megoldások

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2022. 11. 21. 08:54

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén az atipikus formában foglalkoztatottak aránya jelentősen elmarad a 30% körüli EU-s átlagtól. A hazai arány növelését célozta egy, az MVI részvételével zajlott konzorciumi GINOP-projekt is, amelynek az eredményeiről szeptemberben számoltak be egy szakmai konferencián.

MVI logo

Szeptember végén zárult a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének (VIMOSZ) a Magyar Vendéglátók Ipartestületének (MVI) és az Edutus Egyetemnek „A munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok a vendéglátó és szállodaiparban munkát vállalók számára, illetve ehhez kapcsolódó atipikus foglalkoztatói gyakorlatok pilot projekt keretén belüli bemutatása” című GINOP projekt, amely európai uniós támogatással valósult meg.

A záró szakasz kiemelkedő pontja a szeptemberben megrendezett „Konferencia a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás munkaerőpiaci helyzetéről – Az atipikus foglalkoztatás ösztönzését célzó ágazati projekt eredményei” című rendezvény volt.

Az ágazatban célzottan érvényesülő munkaerőpiaci problémák jelentősen megnehezítik a szálláshelyek és vendéglátóegységek minőségi szinten tartását. A pályázat középpontjában a munkaerőhiányra részmegoldást kínáló, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését célzó komplex foglalkoztatási programok állnak, ezen belül is az atipikus foglalkoztatás alkalmazásának bővítése a szektorban. A fejlesztés célja a rugalmas foglalkoztatást támogató jó gyakorlatok összegyűjtése volt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén, valamint egy-egy jó gyakorlat, illetve új képzési programok pilot projekt keretében történő megvalósítása.

A megfogalmazott fejlesztési célok a munkahelyi rugalmasságot kívánják ösztönözni, így szorosan kapcsolódnak a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai célú hazai és európai uniós stratégiai célkitűzésekhez.

A projekt közvetlen célcsoportját a turisztikai szektorban dolgozók jelentik. A munkavállalói oldalt illetően elsősorban olyan aktuálisan foglalkoztatottak, valamint regisztrált és nem regisztrált álláskeresők alkotják a célcsoportot, akik készek a munkaerőpiaci változásokhoz alkalmazkodni. A munkaadói oldalon a szálláshely-szolgáltatással és/vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, ki­emelten a kis- és középvállalkozások (pl. önálló szállodák, panziók, vendéglátóhelyek) a célcsoport, ahol az atipikus foglalkoztatási formák, illetve a rugalmas munkaszervezési megoldások alkalmazása kevésbé van jelen a mindennapi üzemeltetésben.

A GINOP projekt részét képezte a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás ágazatok aktuális munkaerőpiaci helyzetének megismerése, amelyhez szekunder és primer kutatásokat egyaránt végeztek. A szekunder kutatás eredményeire építve sor került egy primer kutatásra is azzal a céllal, hogy munkaadói és munkavállalói oldalról feltérképezzék az atipikus foglalkoztatással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat és fejlesztési lehetőségeket. A kutatások eredményei alapján elmondható, hogy mind a munkavállalók, mind a munkaadók nyitottak az atipikus foglalkoztatási formák iránt.

A munkaerőhiány által generált problémákra megoldást jelenthetnek a kísérleti projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ágazati munkaadók közreműködésével végzett gyakorlat központú szakmai képzések. Az érdeklődő munkáltatók, érdekképviseleti szervezetek tagjai, szakmai partnerek, valamint a potenciális munkavállalók a konyhai-kisegítő és a kisegítő-felszolgáló képzési programok közül választhattak, amelyek a hagyományos képzésekhez képest rövidebb idő alatt elvégezhetőek, és nemcsak az új, hanem a meglévő munkavállalók számára is hasznosítható tudást nyújtanak.

A rövid idejű képzésekkel párhuzamosan az atipikus foglalkoztatási formák (például részmunkaidő, alkalmi munkavállalás, diákfoglalkoztatás) nagyobb arányú alkalmazása szintén segíthet a vállalkozások munkaerő-problémáinak enyhítésében.

A záró konferencia alkalmat adott a projekt- és kutatási eredmények ismertetése mellett az ágazat szereplőinek egyéb aktuális témákat érintő eszmecseréjére is.

A projekthez kapcsolódó kutatási beszámolók és eredménytermékek a konzorciumi partnerek, így MVI honlapján keresztül is elérhetők az érdeklődők számára. //

Kapcsolódó cikkeink