IT beruházások: lassú növekedés várható

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 11. 07. 11:25

A piaci stagnálás mellett a tartósbérlési megoldások előretörését jelzi a Rentaserver 2015-ös IT Finanszírozási Indexe és Barométere.

iroda

A Rentaserver Kft. hazai KKV-k és nagyvállalatok körében végzett felmérése fontos piaci mozgásokat jelez. Lassú növekedés az IT eszközpark-beruházások terén, készpénzes finanszírozási forma az élen a bérleti konstrukciók előretörése mellett – derül ki a 2014-es kutatás eredményeként megszülető „IT Finanszírozási Indexből” és 2015-ös Barométerből.

A Rentaserver 120 céget megkérdező telefonos felmérése hazai KKV-kat és nagyvállalatokat vizsgált. A kutatásból kiderül, hogy 2013-ban a legtöbb cég (55,8 %) az árbevétel mindössze 1-2 %-át költötte IT eszközökre. Míg a KKV-k fele ad hoc frissíti eszközparkját, addig a nagyvállalatok tervezettebben működnek – 60 %-uk 1 és 8 év között, ezen belül is 28 %-uk 4 és 8 év között hajt végre jelentős eszközpark frissítést.

2015-ben lassú fejlődés várható

A megkérdezett vállalatok közel 80 %-a véli úgy, hogy jövőre IT beruházásaik stagnálni, közel 17 %-uk szerint kis mértékben növekedni fog, és csak 2,5 % tervez jelentős bővítést. Az IT beruházások növelését, illetve stagnálását/csökkenését jelző arányszám alapján az IT Beruházási Barométer 0,25, azaz négyszer annyi cég tervezi szinten tartani vagy csökkenteni beruházásait, mint amennyi növelni. (Ha az IT Beruházási Barométer magasabb, mint 1, akkor beszélhetünk pozitív kilátásokról.) A cégek leginkább hardverekben és szerverekben gondolkoznak (kb. 15-15 %) bár a mobil eszközök, hálózatok, szoftverek szintén népszerűek. A KKV-k közel 90 %-a 2 millió Ft alatti, a megkérdezett nagyobb szervezetek harmada 2-25 millió Ft közötti IT fejlesztést tervez.

A kiút a tartósbérlés, de egyelőre a saját készpénzállomány a vezető finanszírozási forma

A tartósbérleti piac hazai alakulásának vizsgálatára a Rentaserver megalkotta az „IT Finanszírozási Indexet” is, amely a tartós bérlet/saját készpénzállomány finanszírozási formák százalékos arányát vizsgálja. A 2014-es tény arányszám a kutatási eredmények alapján 0,028, míg a terv arányszám 2015-re már 0,093-as értéket mutat, ami igen jelentős elmozdulást jelenthet (az IT Finanszírozási Index 3-as értéke, amely több mint 20%-os tartósbérleti arányt jelent, felelne meg a nemzetközi trendeknek).

A cégek közel 90 %-a eddig főleg saját készpénzállományból, 19 %-uk támogatott/vissza nem térítendő EU-s pályázatokból is bővített. A legfejlettebb országokban elterjedt forma, a tartósbérlet itthon mindössze 2,5 %-os arányt ért el. Ennek oka lehet az is, hogy meglehetősen nagy az információ hiány: a megkérdezettek 85 %-a, főképp a KKV-k, semmit vagy alig tudnak valamit ezekről a lehetőségekről.

Ami a 2015-ös várakozásokat illeti, a vállalkozásoknak már 7,5 %-a lenne hajlandó tartós bérlettel finanszírozni IT befektetéseit. Emellett a saját készpénzállomány 80 %-nak, a támogatott/vissza nem térítendő EU-s pályázat 31,7 %-nak lenne preferált megoldás.

„2015 fontos trendje lesz a bérleti lehetőségek előretörése. A pályázati pénzeket nem érzik biztosnak és tervezhetőnek a cégek, míg bérlettel akár „házi” IT beszállítójukon keresztül is tudnak beszerzést eszközölni. Nem elhanyagolható újdonság az sem, hogy már szoftvereket is lehet ily módon beszerezni, ez szintén piacbővítő erővel bírhat” – mondta a kutatást végző, IT eszközök bérbeadására szakosodott Rentaserver Kft. ügyvezetője, Székely Balázs.

A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és partnervállalatai több mint két év alatt már 5 milliárd Ft kihelyezésével támogatták mintegy 500 KKV fejlesztési elképzeléseit. Gyöngyösi László ügyvezető szerint a kutatási eredmények azt az érezhető nemzetközi tendenciát támasztják alá, hogy a hagyományosan tulajdonban gondolkodó magyar vállalkozók és felsővezetők is kezdik felismerni a bérlet, mint finanszírozási forma jelentőségét és lehetőségeit.

A finanszírozási szolgáltató választás során a megkérdezettek leginkább a szakmai hozzáértést, pénzügyi kondíciókat és stabil hátteret tartják fontosnak, de elég nagy különbség tapasztalható a KKV-k és nagyvállalatok között: míg előbbieknél magas (75 % feletti) a szakmai hozzáértést említők aránya, s ezt közel 38 %-kal követik a pénzügyi kondíciók, addig a nagyvállalatoknál a szakmai hozzáértés még magasabb (92 %), a pénzügyi kondíciók pedig kiugró (72 %) fontossággal bírnak.

A Spiceworks 1100 fős, IT szakemberek körében végzett nemzetközi (Észak-Amerika, Európa, Közel-Kelet, Afrika) kutatásának eredményei alapján, amely szerint a megkérdezettek 42 % már növelni kívánja IT büdzséjét, és csak 16 %-a csökkentené azt[1], látható, hogy a hazai piaci folyamatok egyelőre nem követik a nemzetközi trendeket.

A megkérdezett cégek 52,5 %-a szolgáltatás, 40,8 % ipar, 6,7 %-a mezőgazdaság szektorba sorolható vállalat. A telefonos felmérést a Paradise Solution Kft. készítette 2014 októberében. A cégek 25,8 %-a 0-100 M Ft, 47,5 %-a 100 M-1 MRD Ft, 26,7 % 1 MRD fölötti árbevétellel rendelkezik. A vállalkozások 68,3 % 0-50 fős, 28,3 % 51-2000 fős, 3,3 % 2000 fő feletti dolgozói létszámmal rendelkezik.

Kapcsolódó cikkeink