Ismét aktívumban a külkereskedelmi mérleg

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 09. 04. 00:00

2008. júniusban a külkereskedelmi forgalom volumene mind az exportban, mind az importban mérsékelt ütemben nőtt: a kivitelé 2,4, a behozatalé 5,2%-kal volt több, mint egy évvel korábban.

 

2008 első félévében
a kivitel és a behozatal volumene egyaránt 11%-kal
haladta meg az előző év azonos időszakának
szintjét. A külkereskedelmi mérleg 116 milliárd
forint (466 millió euró) aktívumot mutatott,
ez 157 milliárd forint (631 millió euró)
javulást jelent a 2007. január–júniusi 41 milliárd
forint (165 millió euró) passzívumhoz képest.

2008 első félévében
az előző év azonos időszakához képest a
forgalom forintban mért árszínvonala exportban 1, importban közel
2%-kal emelkedett. A cserearány 0,7%-kal romlott, amiben az energiahordozók kedvezőtlen
áralakulása játszott meghatározó
szerepet. A forint árfolyama a főbb devizákhoz képest
– az első negyedévi 2%-os gyengülés, valamint a
második negyedévi 2,2%-os erősödés mellett
– összességében kissé erősödött,
ezen belül az euróval szemben valutánk 1%-kal
leértékelődött, a dollárhoz viszonyítva
12%-os felértékelődés történt.

2008. január–júniusban
a gépek és szállítóeszközök
kivitelének és behozatalának volumene – a májusi és júniusi
lassuló bővülés (exportban 3–3, importban 7 és
2%) ellenére – 12, illetve 13%-kal volt több, mint egy
évvel korábban. Az időszak folyamán átlag
feletti volt a bővülés az exportban húzóterméknek
számító híradás-technikai
eszközök, valamint a közúti járművek
kivitelében (18, illetve 14%), miközben a
gépjárműmotorokat is magában foglaló
energiafejlesztő gépek és berendezések
exportjának növekedése továbbra is átlag
alatt (5%) alakult. Importadatokat tekintve a híradás-technikai
eszközök behozatalának bővülése – a
korábbi hónapokhoz képest a júniusi kissé
visszafogott növekedés (18%) ellenére – továbbra
is a legnagyobb mértékű, 50%.

A feldolgozott termékek
kivitelének és behozatalának volumene 2008 első
félévében – az export és az import júniusi
kismértékű emelkedése (3–4%) mellett – 9,
illetve 6%-kal volt több, mint 2007-ben.

Az exportforgalom főbb húzótermékei
közül az átlagot meghaladó mértékben
nőtt a gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek
(25%), a vas és acél (21%), valamint a gumigyártmányok
(22%) kivitele.
Importban a gyógyszerek,
gyógyszerészeti termékek, valamint a vas és
acél behozatalának bővülése volt
kiemelkedő mértékű, 31, illetve 17%.

2008 júniusában az
energiahordozók behozatalának volumene a májusi
mérsékeltebb növekedést követően jelentősen megugrott,
28%-kal volt több, mint 2007 azonos hónapjában,
miközben a kisebb jelentőséggel bíró
kivitelé – az áprilisi és májusi több
mint 50%-os növekedés után – mérsékeltebb
ütemben, 16%-kal emelkedett. 2008 első félévében
az import 15, az export 43%-kal bővült. Ezen belül a
kőolaj és kőolajtermékek behozatala 14%-kal
emelkedett, míg kivitele 32%-kal volt több, mint a
megelőző évben. Gázimportunk volumene az év
első hat hónapjában – elsősorban a jelentősen
lecsökkent gázkészletek feltöltése
miatt – 21%-kal haladta meg az egy évvel korábbi
szintet.

Az élelmiszerek, italok,
dohánytermékek exportvolumene – a kivitel májusi
és júniusi visszaesése (14, illetve 12%-os
csökkenése) mellett – 2008 első félévében
7%-kal volt kisebb, mint az előző évben, míg az
importvolumen 8%-kal nőtt. A kivitel csökkenésében
meghatározó tényezőt jelentett a gabona és
gabonakészítmények magas bázis melletti
közel 40%-os visszaesése, miközben a hús és
húskészítmények exportja 9, az állati
takarmányé 18%-kal volt több, mint tavaly.
Behozatalban átlag feletti volt a növekedés a hús
és húskészítmények (26%), a gabona
és gabonakészítmények (24%) esetében,
míg a szintén importvolumen-hordozónak számító
tejtermék és tojás behozatala 7%-kal csökkent.

Az Európai Unióba
irányuló kivitel volumene 2008. január–júniusban
10, az onnan érkező behozatalé 7%-kal nőtt, ezen
belül júniusban az export 2,5, az import 2,4%-kal volt
több, mint az elmúlt évben. Az időszak egészét
tekintve az új tagállamok esetében a kiviteli
forgalom továbbra is lényegesen nagyobb ütemben
bővült, mint a régiek vonatkozásában (21,
illetve 7%), azonban importban a növekedés üteme
mindkét országcsoport esetében hasonlóan
alakult (9, illetve 6% volt). Egyenlegünk továbbra is
javulást mutat: az aktívum az unió egészét
tekintve 2008. január–júniusban 282 milliárd
forinttal, 949 milliárdra emelkedett.

Az EU-n kívüli országokkal
folytatott kereskedelmünk exportvolumene 2008 első félévében
13, importvolumene 21%-kal volt több,
mint az előző évben, míg júniusban a kiviteli
forgalom 2, a behozatal 12%-kal nőtt. Külkereskedelmi
forgalmunk passzívuma az időszak folyamán 833 milliárd
forint volt, ami 125 milliárd forinttal több, mint egy
évvel korábban. Az ázsiai országok
vonatkozásában egyenlegünk tovább romlott,
passzívumunk mértéke 104 milliárd
forinttal, több mint 1000 milliárdra emelkedett, míg
az EU-n kívüli európai országokkal
folytatott kereskedelmünk passzívuma mintegy 37 milliárd
forint volt.

Kapcsolódó cikkeink