Ipartestületek közös javaslata

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2019. 05. 15. 09:15

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és a Magyar Vendéglátók Ipartestülete közös javaslatot készített a vendéglátást érintő áfaszabályozás módosítására.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) módosításának eredményeképpen a vendéglátásra vonatkozó áfakulcs 2018. január 1-jétől 18%-ra, majd egy évvel később 5%-ra csökkent. A szolgáltatásnyújtás hiánya miatt viszont többek között az elvitelre történő értékesítés és a házhozszállítás termékértékesítésnek tekinthetők, amelyeknél nem alkalmazható a kedvezményes adómérték.

Az egyes vendéglátóipari tevékenységeknek megfelelő áfakulcs alkalmazása a szabályozás összetettsége miatt a kezdetektől fogva komoly nehézséget jelent a vendéglátó-vállalkozások számára. A cukrászdákban jelenleg háromféle áfakulcsot kell alkalmazni. Az áfa mértéke helyben fogyasztás esetén 5%, az elvitelre történő értékesítés során az Áfa tv. szerint bizonyos cukrászsüteményeknél a 18%-os, míg minden más esetben a 27%-os kulcs alkalmazandó.

A tölcsérben értékesített fagylalt fogyasztása jellemzően már a cukrászdák és a fagylaltozók területén belül megkezdődik. Ha a vendég nem jelzi előre az elviteli szándékát, akkor az ipartestületek álláspontja szerint a tölcsérben értékesített fagylalt az áfabesorolás szempontjából elsődlegesen helyben fogyasztásnak minősülne. Ugyanakkor az adóhatóság állásfoglalása szerint mégsem alkalmazható a kedvezményes áfakulcs, mert alapvetően termékértékesítésről van szó, annak ellenére, hogy pl. a tölcsér nem tekinthető a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt csomagolásnak.

A vendéglátás területén az egyik legalacsonyabbak az átlagkeresetek, a nemzetgazdasági átlag kb. 55-60%-át teszik ki. Miután a kedvezményes áfakulcs csak az étkezőhelyi vendéglátásra vonatkozik, ezért a többi területen működő vendéglátó-vállalkozásnál nincs arra lehetőség, hogy az alacsonyabb áfakulcsból adódó többletforrásokat bérfejlesztésre fordítsák. Mindez komoly bérfeszültséget jelent az ágazaton belül, miközben a munkaerőhiány miatt a vállalkozások béremelési kényszerben vannak.

Az összetett szabályozásból adódóan nőttek a vendéglátó-vállalkozások adminisztrációs teendői, ugyanis például a csomagban értékesített szolgáltatások árképzése során elkülönítve kell kezelni az egyes alkoholmentes (helyben és nem helyben készített) italokat, hogy részben alkalmazható legyen a kedvezményes áfakulcs.

A fennálló problémák és a nemzetközi gyakorlat ismeretében a szakma az alábbi megoldási javaslatokat teszi:

A jelenleg kedvezményes adómérték alá sorolt vendéglátó tevékenységek, illetve szolgáltatások esetében a helyben fogyasztás mellett az elvitelre történő értékesítésre is vonatkozzon az 5%-os áfakulcs. Ehhez javasolják a jogszabályi szinten már meghatározott vendéglátóipari termék kategória esetleges alkalmazását.

A jelenleg kedvezményes adómérték alá sorolt vendéglátó tevékenységek, illetve szolgáltatások esetében az összes alkoholmentes italra alkalmazható legyen az 5%-os áfakulcs.

A kedvezményes áfakulcs legyen érvényes az étkezőhelyi vendéglátás mellett a közétkeztetésre, a munkahelyi vendéglátásra és a rendezvényi étkeztetésre, valamint az összes alkoholmentes italra.

 

A kedvezményes áfakulcs legyen alkalmazható valamennyi vendéglátó szolgáltatásra (étkezőhelyi vendéglátás, közétkeztetés, munkahelyi vendéglátás, rendezvényi étkeztetés, italszolgáltatás), az összes alkoholmentes italra és az elvitelre történő értékesítésre is.

A megoldási javaslatok mindegyike azt a célt szolgálja, hogy egy életszerű, egyszerűen alkalmazható és az európai gyakorlattal összhangban lévő szabályozás jönne létre. Különösen a cukrászdák esetében komoly előrelépést jelentene, ha a jelenlegi három helyett csak egy (5%-os) áfakulcsot kellene alkalmazni. A kedvezményes áfakulcs kiterjesztése egyúttal további fedezetet biztosítana a vendéglátás területén (kiemelten az alacsonyabb árrésszintet realizáló közétkeztetésben) dolgozók béremeléséhez, amely a munkaerőhiány enyhítése szempontjából is kedvező lépés lenne. Figyelemmel arra, hogy az alkoholmentes italok egy része jelenleg is az 5%-os áfakulcs alá tartozik, továbbá a rendezvényi étkeztetést és a közétkeztetést folytató vendéglátó-vállalkozások együttes forgalma nagyjából 15%-át teszi ki a vendéglátóhelyek összes forgalmának, ezért véleményünk szerint a kedvezményes adómérték kiterjesztése nem okozna jelentős bevételkiesést a költségvetésben. //

Kapcsolódó cikkeink