Globális felmérés arról, hogy a fogyasztók főleg hol tájékozódnak tizenegy termékcsoportról, köztük FMCG-ről

Szerző: trademagazin Dátum: 2013. 01. 04. 15:30

Élelmiszerről és italról a magyar fogyasztók 29 százaléka számára a vásárlás színhelyén látható eladásösztönző eszközök jelentik a fő információs forrást, majd az újság, valamint barátok vagy rokonok következnek egyaránt 21 százalékos említéssel. További sorrend: tévé 20, reklámújság vagy szórólap 17, Internet 13, magazin 7, valamint rádió 3 százalék. (Egy személy több forrást is megjelölhetett).


Többek között ezt állapítja meg egy tizenegy termékcsoportra kiterjedő globális felmérés, amit a Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat végzett, 2012. harmadik negyedévében.

A vásárlás színhelyén látható eladásösztönző eszközök révén tájékozódnak a magyar fogyasztók közül legtöbben élelmiszer és ital mellett ruházati cikkel és cipővel, továbbá ékszerrel és dísztárggyal kapcsolatban.

Európa huszonkilenc vizsgált országának átlagában a vásárlás helyszíne után a tévét nevezték meg legtöbben, mint az információk fő forrását élelmiszerről és italról. Az átlagos arány 37 százalék a vásárlás színhelyénél, míg 22 a tévénél.

További sorrend: barátok vagy ismerősök 20 százalékos említéssel, majd a reklámújság vagy szórólap 19, Internet 17, újság 10, magazin 8, továbbá rádió 6 százalékkal.

Ami a kozmetikumról és bőrápoló szerről történő tájékozódást illeti, fő forrás a magyar fogyasztók 22 százaléka számára a tévé, majd az Internet következik 21, és a a vásárlás színhelye 19 százalékos mutatóval.

A megkérdezettek egyaránt 16 százaléka említette a magazint, valamint barátokat és rokonokat, 14 újságot, 12 reklámújságot vagy szórólapot, míg 4 rádiót.

A vizsgált huszonkilenc európai ország fogyasztói legnagyobb arányban az eladás színhelyét tartják a kozmetikumról és bőrápoló szerről való tájékozódásuk fő eszközének, majd a tévét és az Internetet, sorrendben 26, 24 és 23 százalékos említéssel.

Magyarországon szintén tévé, Internet és a vásárlás színhelye a legfontosabb forrás a személyi higiénia termékeire vonatközó információknál. A megkérdezettek 21 százaléka nevezte meg a tévét, 20 az Internetet, és 19 az eladás színhelyét.

Egészség megőrzését szolgáló termékről és gyógyszerről a magyar fogyasztók 24 százaléka számára tévé a fő információs forrás, majd az Internet következik, 22 százalékos említéssel. További sorrend: reklámújság vagy szórólap 12, barátok és rokonok, valamint a vásárlás színhelyén látható eladásösztönző eszközök 11-11, újság 10, magazin 8, valamint rádió 5 százalék.

Összességében a Nielsen által vizsgált tizenegy különböző termékre vonatkozó információk forrásaként az Internet a legfontosabb szerepet általában tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatban játssza. Ugyanis mind Magyarországon, mind a huszonkilenc vizsgált országban a fogyasztók legnagyobb része Interneten szerez be ismereteket mobiltelefon készülékről, személyes használatú elektronikai készülékről, elektromos háztartási gépről, autóról, továbbá háztartási felszerelési cikkről.

###

Táblázat. Élelmiszerre és italra vonatkozó információk leggyakoribb forrása a magyar fogyasztók és néhány környező ország fogyasztói számára. A válaszadók százalékában.

Forrás Európai

átlag

HU AT CZ HR PL RO SK
Vásárlás

helyszíne

37 29 29 45 36 33 37 31
Újság 10 21 20 5 14 11 7 8
Barátok vagy

Ismerősök

20 21 15 18 22 30 21 22
Tévé 22 20 27 15 32 22 24 21
Reklámújság

vagy szórólap

19 17 44 19 32 15 20 28
Internet 17 13 14 22 25 16 26 22

Rövidítések: HU=Magyarország; AT=Ausztria; CZ=Csehország; HR=Horvátország; PL=Lengyelország; RO=Románia; SK=Szlovákia.

Forrás: Nielsen, a fogyasztók médiahasználatáról és vásárlásairól információkat, valamint ismereteket szolgáltató globális vállalat.

###

Kapcsolódó cikkeink