Fidelity: A költségvetési politikáé a főszerep

Szerző: Trademagazin editor Dátum: 2021. 01. 08. 11:10

A piacoknak a Covid-19 gazdasági hatásaitól kezdve az elképesztő mértékű költségvetési és monetáris válaszlépésekig rendkívüli 2020-as évük volt, és ezek az események a 2021-es kilátásokra is óhatatlanul rányomják a bélyegüket. Ahogy a Fidelity International globális makrogazdasági elemzéssel foglalkozó csapata már jelezte, valószínűleg túl vagyunk a világgazdasági talpra állás „könnyebbik” szakaszán.

2021-ben három fő tényező fogja meghatározni a befektetési környezetet:
▪ Reflektorfénybe kerül a költségvetési politika: 2020-ban a monetáris és a költségvetési politika is rendkívül támogató volt, és a jelek szerint a jegybankok hajlandóak egyelőre kivárni a kamatmódosítással. 2021-ben a figyelem arra irányul majd, hogy mennyire tudja a költségvetési politika kiegészíteni a kivételesen támogató monetáris politikát. Ennek kapcsán szorosan figyelemmel fogja kísérni a Fidelity az USA-ban zajló politikai fejleményeket.
▪ Az infláció kulcskérdés marad: Egyelőre még mindig nem tudni, nő-e majd az infláció 2021-ben a gazdasági környezet hatására, és ha igen, mennyivel. A Fed által bejelentett átlaginflációs célkövetés fontos fejlemény, mert lehetővé teszi, hogy az infláció kis mértékben a célelőirányzat fölött legyen mindaddig, amíg javulni nem kezdenek az USA foglalkoztatottsági adatai.
▪ Új elnöki terminus az USA-ban: A kiélezett elnökválasztási küzdelmet követően az eredmény nem csak 2021-ben, hanem jóval azután is éreztetni fogja a hatását. Tekintve, hogy a költségvetési politika nagy hatással van a középtávú gazdasági kilátásokra, az ösztönzők esetleges visszafogása komoly kockázati tényezőt alkot, és ha az USA kongresszusa megosztott marad, a különböző eszközosztályok talpra állása is volatilisebben alakulhat.

A fenntarthatóság kritikus jelentőséggel bír
A fenntarthatósági tényezők a befektetési kockázatok egyre fontosabb részét alkotják. A korábbi pénzügyi válságoktól eltérően a Covid-19 járvány nem csak az eszközpiacok működését borította fel: alapvető kérdéseket vetett fel egész ágazatok fenntarthatóságával, az érintettek felelősségével és a ma ismert kapitalizmus hosszú távú kilátásaival kapcsolatban is.
Mindezek hatására egyre nagyobb szerephez jutnak a fenntarthatósági kritériumok a befektetési döntéshozatalban. A Fidelity a stratégiai eszközallokáció során alkalmazott modelljeikben már a hőmérséklet alakulását is figyelembe veszik, hogy pontosabban megértsék, hogyan hathatnak a különböző klíma-változási forgatókönyvek a tőkepiaci feltételezésekre, az eszközhozamokra és a kockázati profilokra.

A globális részvényeket egységesen óvatos optimizmussal szemlélik, de vannak kedvenc régiók is
Ami az eszközpiacokat illeti, a Fidelity befektetői csapata továbbra is igyekszik megtalálni az óvatosság és a részvények és kötvények kapcsán kínálkozó szelektív lehetőségek kihasználásának szükségszerűsége közötti egyensúlyt. A jelenlegi gazdasági körülmények között összességében továbbra is óvatosan vállalnak befektetési kockázatot a kissé optimista értékeltségekkel jellemezhető környezetben. 2021-ben általában a kötvénykockázatot részesítik majd előnyben a részvénykockázattal és a tőkeszerkezet felsőbb tartományába tartozó eszközökkel szemben, de a vakcinákkal kapcsolatos hírek hatására a korábbinál kissé optimistábbak.
Bár a részvénypiacok általánosságban lassabb gazdasági növekedésre készülhetnek, de az egyes régiókat és az ágazatokat tekintve a kép árnyaltabb ennél. Ebből adódóan 2021 vélhetően a relatív lehetőségek megragadásáról szól majd, amikor a befektetők beárazzák a gazdasági és a vírussal kapcsolatos fejleményeket. Ami a régiókat illeti, a Fidelity befektetői csapata a feltörekvő piacokra tekint leginkább bizakodóan, főleg Ázsia feltörekvő országaira (pl. Kínára, Koreára és Indiára), mivel itt a legkedvezőbbek az eszközértékeltségek, a jövedelemkorrekciók és a tágabb befektetői pozícionáláshoz köthető technikai piaci tényezők.
„2021-ben általában a kötvénykockázatot részesítjük majd előnyben a részvénykockázattal és a tőkeszerkezet felsőbb tartományába tartozó eszközökkel szemben, de a vakcinákkal kapcsolatos hírek hatására a korábbinál kissé optimistábbak vagyunk” – teszi hozzá Al-Hilal István, a Fidelity International kelet-európai igazgatója.
Európában továbbra fennállnak a politikai fejleményekhez (pl. a Brexithez), a Covid-19 miatti intézkedésekhez és az ezek által a gazdasági adatokra gyakorolt hatásokhoz kapcsolódó kockázatok. Ettől függetlenül a vonzó értékeltségek és az EKB további monetáris lazítási intézkedései fontos szempontnak számítanak a rövid távú kilátások értékelésekor. Az USA részvényeit a piaci szinten tapasztalható koncentrációs kockázatok és a választások utóhatásainak fényében összességében semlegesen ítélik meg.

A hozamvadászat fokozódhat
A Fidelity befektetési stratégiájának jó részét úgy alakították ki, hogy piaci ciklusokon át egyenletes bevételt termeljenek, így a kötvényjellegű al-eszközosztályok kombinációja 2021 küszöbén továbbra is rendkívül fontos marad. Ha megmarad a monetáris politikának az eddigiekhez hasonló, markánsan támogató jellege, a költségvetési támogatás pedig viszonylag szerény lesz, a hozamvadászat 2021-ben egyre intenzívebbé válhat. Mivel a hozamok általánosan a historikus mélypont közelében járnak, a befektetőknek el kell találniuk a vonzó bevételszerzési lehetőségek és a fokozott kockázatvállalás közötti kényes egyensúlyt.
Ami a hozam és a kockázat egyensúlyát illeti, a magas hozamú és a feltörekvő piaci kötvényekben fennálló kitettségükből kellemes hozamokra számíthatnak, ha az előttünk álló évben a hitelcsőd-ciklus mérsékelten pozitív irányban halad tovább. A magas hozamú kötvények univerzumán belül az ázsiai papírokat részesítik előnyben, mivel ezek hitelháttere stabilabb, és a regionális növekedés is kedvezően hat rájuk.

Hol rejtőzik a defenzív karakter a változó viszonyok világában?
2021 küszöbén a befektetőket foglalkoztató egyik legégetőbb kérdés, hogy miképpen gondoskodhatnak befektetéseik hosszú távú diverzifikációjáról. A 2020 márciusában bekövetkezett összeomláskor számos hagyományosan „biztos menedéknek” számító eszközosztály nem tudta a befektetők által elvárt mértékű biztonságot nyújtani. Az USA államkötvényei és a befektetési minősítésű kötvények például kevésbé hatékony kockázatmegosztást kínáltak a portfóliókon belül, mint a korábbi válságok idején.

Mivel a hozamok történelmi mélypontok közelében járnak, a befektetőknek alaposabban körül kell nézniük, ha védekező jellegű befektetési lehetőségeket keresnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fejlett országok államkötvényein túl például a kínai államkötvényeket is számításba kell venniük, melyek meggyőző viszonylagos hozamokat kínálnak, vagy aszimmetrikus kockázati jellemzőkkel bíró páros stratégiákat is ki kell dolgozniuk (amelyeknél a felfelé mutató potenciál nagyobb, mint a lefelé mutató kockázat).

Taktikai allokációs szempontból a Fidelity 2021-es terveibe illeszkedő páros kereskedési stratégiákat jól illusztrálja az a devizapár, melynél japán yenben hosszú, USA dollárban pedig rövid pozíciót alakítottak ki. Napjainkban, amikor a méltányos árazású defenzív eszközök egyre ritkábbak, a yen viszonylag olcsó, és kockázatmérséklő tulajdonságokkal is rendelkezik. Ugyanakkor a befektetői csapat az USA dollárt továbbra is negatívan ítéli meg.
Az alternatív eszközök, pl. a „long volatility” stratégiák jól helytállhatnak
Az alternatív eszközök további diverzifikációs lehetőséget kínálnak. A Fidelity mindig talál lehetőségeket az olyan területeken, mint az eszközlízing, az infrastruktúra és a megújuló energiaforrások. Általában olyan kombinációkat keresnek, amelyek kevéssé korrelálnak a hagyományos részvény- és kötvénypiacokkal.

Egy konkrét példát említve a „long volatility” stratégiákat kifejezetten azzal a céllal fejlesztették ki, hogy a fokozott piaci volatilitás idején nyújtsanak pozitív teljesítményt. Ezek a stratégiák az elmúlt években sokba kerültek a befektetőknek, mivel a tágabb piacok hosszú növekedési időszakoknak örvendhettek, de 2020-ban jó teljesítményt nyújtottak. Úgy vélik, hosszú távon fontos szerep juthat nekik a diverzifikált portfóliókban, és 2021-ben számos lehetőségük lesz arra, hogy bebizonyítsák az életképességüket.

 

Kapcsolódó cikkeink