A felszolgálási díjjal kapcsolatos szabályok

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 08. 08. 10:52

A felszolgálási díjjal kapcsolatos kérdésekben az első igazodási pontnak a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletet kell tekinteni.

A díjat a fogyasztó részére adott számlán, nyugtán elkülönítetten kell feltüntetni. A felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban – közvetlenül az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének – külön jogszabályokban meghatározott – adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.

A magánszemély által felszolgálási díjból szerzett jövedelem adómentes, a foglalkoztatott nem fizet nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot. Minthogy díjjárulékalapot képező jövedelem, a foglalkoztatónak – a foglalkoztatott helyett – 15 százalék nyugdíjjárulékot kell utána fizetnie. Járulékalapja a vendéglátásban közreműködőknek kifizetendő, áfa nélküli összeg.


A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek – ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik – az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet nem működik, a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.

Kapcsolódó cikkeink