Magazin: Felmérés a hazai vendéglátás legégetőbb kérdéseiről

Szerző: jungandrea Dátum: 2018. 06. 20. 07:23

Az MVI az érdekképviseleti tevékenységével összefüggésben 2017 második felében egy kérdőíves felmérést készített azzal a céllal, hogy meghatározott szakmai kérdésekben megismerje minél több vendéglátó-vállalkozás véleményét.

Az érdekképviseleti tevékenység hatékonysága szempontjából a Magyar Vendéglátók Ipartestülete fontosnak tartja, hogy a vendéglátás-ágazat szereplőit érintő ügyekben megismerje minél több vendéglátó-vállalkozás véleményét. Ennek érdekében egy kérdőíves kutatásra került sor 2017 második felében, amelynek célja annak felmérése volt, hogy a vendéglátó-vállalkozók miként viszonyulnak az ágazatot érintő aktuális problémákhoz, valamint a vendéglátó szakmai szervezetekkel kapcsolatos elvárásokhoz.

A felmérésben döntően vendéglátó-vállalkozások tulajdonosai, illetve vezetői vettek részt, de a mintába szakácsok, pincérek és más szakmabeliek is bekerültek. A kérdőíves felmérés során kiemelten foglalkoztunk a vendéglátást érintő aktuális problémákkal, illetve megoldásra váró feladatokkal, ezen belül is a hatályos áfaszabályozás megítélésével. Emellett vizsgáltuk többek között a válaszadók kötődését a szakmai szervezetekhez, valamint a szakmai szervezetek által végezhető tevékenységekkel kapcsolatos elvárásokat is.

A felmérésben érintett vendéglátó-vállalkozások vezetői a vendéglátást érintő aktuális problémák közül kiemelten fontosnak tartották többek között a munkaerőhiány kezelését, az áfaszabályozás egyszerűsítését, a reprezentációt terhelő adók további mérséklését és a vendéglátóipari szakképzés megújítását. Az áfaszabályozással a döntő többség nem ért egyet, mert az nehezen értelmezhető és alkalmazható a vendéglátó-vállalkozások számára. Az áfaszabályozás módosítását illetően sokan javasolták, hogy a kedvezményes áfakulcs a helyben fogyasztás mellett az elvitelre történő értékesítésre is vonatkozzon, továbbá valamennyi alkoholmentes italra alkalmazható legyen. Emellett jelentős számban támogatták azt a javaslatot is, hogy a kedvezményes áfakulcsot lehetőség szerint terjesszék ki a rendezvényi vendéglátásra, a munkahelyi és a közétkeztetésre. Mindezek összhangban vannak azokkal a szakmai javaslatokkal, amelyeket a Magyar Vendéglátók Ipartestülete és más szakmai szervezetek az elmúlt időszakban folyamatosan képviseltek.

A válaszadók többsége kötődik egy vagy több vendéglátó szakmai szervezethez, de sokan voltak olyanok is, akik egyetlen szervezetnek sem tagjai. A felmérésben érintettek közül nagy számban képviseltették magukat a Magyar Vendéglátók Ipartestülete, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, valamint a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagságából.

A szakmai szervezetek által végezhető tevékenységek közül kiemelten fontosnak tartották a felmérésben részt vevő vendéglátós vezetők a vendéglátó-vállalkozások érdekeinek közvetítését a mindenkori kormányzat felé. Emellett az elvárások között nagy hangsúlyt kapott a más szakmai szervezetekkel történő együttműködés, továbbá fontos, a tagság számára elérhető szakmai anyagok és szolgáltatások biztosítása, a vendéglátás hírnevének öregbítése, valamint a szakmai továbbképzések szervezése is. //

 

Címkék: ,

Kapcsolódó cikkeink