Egyszerűsödött a borravaló kezelése

Szerző: Trademagazin Dátum: 2021. 06. 24. 10:39

Az MVI és a NAV képviselői korábban már több alkalommal egyeztettek a borravaló életszerű kezelésével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen sikerült számos gyakorlati kérdést tisztázni, többek között a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos eseteket is.

MVI logo

A közelmúltban a Kúria is foglalkozott a borravalóval, és a Kfv.I.35.512/2019. számú ügyben hozott határozatával kimondta, hogy „a borravaló kezelésének folyamata nem minősíthető a pénztárgépet üzemeltetők olyan működési sajátosságának, amelyek megalapozhatnák a pénzkészlet és a pénztárgép bizonylatolt pénzmozgásai egyenlegének eltérését”. Az MVI álláspontja szerint – amit Zerényi Károly, az ipartestület képviselő­-testületi tagja öntött végleges formába – a borravaló kezelését is működési sajátosságként lehetne kezelni, hogy egy könnyen alkalmazható és életszerű szabályozás jöjjön létre.

Zerényi Károly mvi

Zerényi Károly
képviselő -testületi tag
MVI

A szakmai párbeszéd eredményeképpen tavaly év végén megjelent a Magyar Közlönyben egy rendeleti módosítás, amely megoldani hivatott a működési sajátosságból eredő problémát. A vonatkozó rendelet főszabályként előírja, hogy a pénztárgéphez hozzárendelt pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint egyezést kell mutatnia a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével. Ugyanakkor kivételesen lehetővé teszi azt, hogy a pénzkészlet és az egyenleg között az üzemeltető működési sajátosságai által okozott és ezekhez igazodó mértékű eltérés mutatkozzon.

Az MVI a NAV-hoz fordult annak tisztázása érdekében, hogy ez a jogszabályi módosítás hogyan befolyásolja a borravaló kezelését a vendéglátóhelyeken, illetve milyen módon érinti az ezzel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket.

A NAV-tól kapott tájékoztatás szerint a borravaló kezelésével kapcsolatban 2021. január 1-jétől hatályba lépett új szabályozás egyrészt külön rendelkezik arról, hogy a borravaló kezelése működési sajátosságnak minősül abban az esetben, ha az a pénztárgép napi nyitási és zárási időpontja között a pénztároló eszközben lévő pénzkészlet és a pénztárgépen bizonyla­tolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegének eltérését okozza,

másrészt lehetővé teszi azt, hogy a borravaló mint működési sajátosság és az annak eredményeként mutatkozó eltérés esetén, a pénztárgéphez hozzárendelt pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerinti egyezése a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével csak a pénztárgép zárásakor álljon fenn.

Az új szabályozást a vállalkozás bevételének minősülő és ezáltal pénzmozgás-bizonylat kiállítására irányuló kötelezettséget keletkeztető borravalók megfizetése esetében lehetséges alkalmazni.

A pénztárgépek üzemeltetőinek az új szabályozás folytán lehetőségük nyílik arra, hogy a pénztárgépek nyitásának időpontjától a zárás időpontjáig megvalósuló borravaló-fizetések mint pénzmozgások esetében a pénzmozgásbizonylatok kiállítását egészen a pénztárgépek zárásának időpontjáig jogszerűen elhalasszák.

Mindazonáltal a borravaló megítélése nem változott abból a szempontból, hogy az mikor, milyen módon, kinél keletkeztet bevételt. E kérdésekben a NAV pénztárgépkezeléssel és -üzemeltetéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról szóló tájékoztatójában foglaltak továbbra is irányadók.

A pénztárgépekkel kapcsolatos ellenőrzések során a NAV vizsgálhatja, hogy a pénztárgép kasszájában lévő pénzkészlet összege és összetétele megegyezik-e a kiállított bizonylatok (a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások) egyenlegével. Abban az esetben, ha az eltérést a borravaló fizetéséből adódó működési sajátosság okozza, a későbbiekben benyújtott bevallásoknak is a borravalóként történő elszámolást kell tükrözniük. A NAV munkatársai az elszámolások és a bevallások helyességét ellenőrzéseik során nyomon követik.

Az ipartestület üdvözli az új rendeleti szabályozást, amely a korábbiakhoz képest nagyobb mozgásteret biztosít a borravaló kezeléséhez kapcsolódó bizonylatolási kötelezettség teljesítésére, és egyúttal csökkenti a vállalkozások ezzel kapcsolatos büntethetőségét. A hivatkozott NAV-os tájékoztató mellett az MVI is közzétett korábban a honlapján egy összefoglaló anyagot a borravaló és a felszolgálási díj kezeléséről, illetve azok adóügyi vonatkozásairól, ami folyamatosan frissül az új szabályozásnak megfelelően.//

Kapcsolódó cikkeink