Dohányfüst és üdülési csekk

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 06. 27. 08:00

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete 2008. évi közgyűlésén a testület elnöke, Háber Tamás beszámolt az elvégzett munkáról, és mindazokról a napi problémákról, amelyeknek megoldása rövid távon az ágazat túlélése szempontjából a legnagyobb figyelmet érdemli. Elmondta, hogy az utóbbi hónapokban a két legégetőbb kérdésben nem történt elmozdulás.
A dohányzás teljes körű tilalmának kérdése – bár napirenden maradt – egyelőre nem került asztalra. Valószínűleg a kormányzatban bekövetkezett változások is közrejátszottak abban, hogy a korábban július 1-jei hatállyal bevezetni szándékozott tilalomról nem született meg az előterjesztés.
– Nem is születhetett, hiszen a szakmai egyeztetés, amelynek szükségességét senki sem vitatta, nem történt meg a tavasszal – mondja Háber Tamás. – Minden lehetőséget megragadtunk, és a jövőben is rá fogunk mutatni, hogy Európa azon országaiban, ahol ezt a döntést meghozták, nem egyértelmű annak hatása. Spanyolországban a száz négyzetméternél kisebb alapterületű vendéglátóhelyek maguk dönthetik el, hogy dohányzó vagy nem dohányzó rendszerben működnek – ezt a megoldást támogatnánk mi is. Németország egyes tartományaiban viszont a tiltást követő próbaperek során már kimondták a bíróságok, hogy a vállalkozói szabadságjogok komoly csorbát szenvednek a törvény kihirdetésével. Ezért annak végrehajtását nem egy helyen felfüggesztették.
Az elnök ismét elmondta, hogy a jelenleg hatályos, 1999-ben megalkotott törvény teljes mértékben megfelel az Európai Unió és a WHO normatíváinak, mindössze annak az immáron kilencedik éve nélkülözött végrehajtási utasítását kellene megalkotni.
A szakágazatot érintő másik nyitott kérdés az üdülési csekkek felhasználhatósága. Tavaly kétszáz vendéglátóhely kapta meg a lehetőséget, de meglepetésre ezek egy része nem élt a felkínált joggal, úgy tűnik, a tulajdonosok egy részének nem érdeke a számlázott szolgáltatások mennyiségének növelése.
– Tavaly az alapítvány vezetése kettős ígéretet tett. Egyrészről annak lehetőségét kaptuk meg, hogy az üresen maradt kvótát feltölthetjük a jelentkezőkkel, másrészről júliusra olyan kapacitásbővítést ígértek, amelynek következtében mennyiségi korlátozások nélkül, az ágazat minden magyarországi szereplője élhetett volna az üdülési csekkek beváltásának lehetőségével. Sajnos, utóbb az alapítvány véleménye megváltozott.
A folyamatos egyeztetések nem vezettek eredményre, sőt, a legutóbbi álláspont szerint az MVI csak a KISOSZ-szal történt előzetes egyeztetés után terjesztheti elő a kvóta feltöltésére irányuló közös javaslatát.
– Ez egy nagyon fontos kérdés lenne az ágazat számára, és őszintén megmondom, egyáltalán nem értem, hogy mi zajlik ebben a kérdésben az alapítványnál – mondta Háber Tamás.

Kapcsolódó cikkeink