Csökkent a magyar élelmiszerkivitel

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 12. 30. 00:00

2008. októberben a külkereskedelmi forgalom volumene exportban 7, importban 6%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.

2008. január–októberben
a kivitel volumene 6, a behozatalé 7%-kal haladta meg az
előző év azonos időszakának szintjét. A külkereskedelmi mérleg az
időszak folyamán gyakorlatilag egyensúlyba került;
az egyenleg 44 milliárd forinttal (111 millió euróval)
javult a 2007. január–októberi 29 milliárd
forint (111 millió euró) passzívumhoz képest.

2008 első tíz hónapjában
a forgalom forintban mért árszínvonala az előző
év azonos időszakához képest exportban gyakorlatilag
nem változott, míg importban 1,4%-kal emelkedett; a
cserearány 1,5%-kal romlott. Ezen belül
októberben a kiviteli forgalom 3, a behozatal 6%-kal magasabb
árszinten bonyolódott, mint egy évvel korábban.
Az időszak egészét nézve a forint a főbb
devizákhoz képest összességében
2%-kal felértékelődött, ezen belül valutánk
az euróval szemben 1, a dollárhoz viszonyítva
11%-ot erősödött.

2008 októberében a gépek
és szállítóeszközök kivitelének
volumene közel 9, a behozatalé 7%-kal volt kevesebb, mint az előző évben.
Az export visszaesésében meghatározó
szerepet játszott a mobiltelefonok, a gépjárműmotorok,
valamint az autóalkatrészek kivitelének
csökkenése, míg importban a személygépkocsik
és a TV-alkatrészek behozatala esett vissza jelentős
mértékben. Az időszak egészét nézve
az export 6, az import 8%-kal emelkedett.

A feldolgozott termékek
kivitelének és behozatalának volumene 2008 első
tíz hónapjában – az októberi 7 és 5%-os
csökkenés ellenére – 6, illetve 4%-kal volt
több, mint 2007 azonos időszakában. Az export októberi
csökkenésében meghatározó volt a
szakmai, tudományos ellenőrző műszerek, a
műanyag-alapanyagok, valamint a vas és acél
volumenének visszaesése, amit a gyógyszerek és
gyógyszerészeti termékek és a
gumigyártmányok kivitelének növekedése
csak részben tudott ellensúlyozni.

2008. októberben az
energiahordozók behozatalának volumene 6, a kivitelé
3%-kal csökkent 2007 azonos hónapjához
képest. Ezen belül a gázbehozatal 9%-kal nőtt,
míg kőolajimportunk 17%-kal volt kevesebb, mint egy évvel
korábban. A 2008. január–októberi időszak
egészét tekintve az import volumene 9, az exporté
16%-kal emelkedett.

Az élelmiszerek, italok,
dohánytermékek exportvolumene 2008 első tíz
hónapjában – az októberi 13%-os bővülés
mellett – 2%-kal volt kisebb, mint 2007-ben, míg az
importvolumen 5%-kal nőtt. A kivitel októberi növekedésében
meghatározó tényezőt jelentett a gabona és
gabonakészítmények 50%-os volumennövekedése,
miközben az időszak egészét nézve
gabonaexportunk 22%-kal volt kevesebb, mint egy évvel
korábban. 2008. január–októberben behozatalban
átlag feletti volt a növekedés a hús és
húskészítmények, valamint a gabona és
gabonakészítmények esetében, míg a
tojás és tejtermékek volumene csökkent.

Az Európai Unióba
irányuló kivitel és behozatal volumene az
időszak folyamán – az októberi 6, illetve 3%-os csökkenés
mellett – 6, illetve 5%-kal volt több, mint egy évvel
korábban. Az időszak egészét tekintve az új
tagállamok esetében mind a kiviteli, mind a behozatali
forgalom továbbra is lényegesen nagyobb ütemben
bővült (15, illetve 9%), mint a régiek vonatkozásában
(4–4%).
Egyenlegünk továbbra is
javulást mutat: az aktívum az unió egészét
tekintve 2008. január–októberben 179 milliárd
forinttal több mint 1500 milliárdra emelkedett. Az új
tagállamok esetében a külkereskedelmi egyenlegünk
közel 200 milliárd forinttal javult, míg a régi
tagországok vonatkozásában az aktívum
közel 20 milliárd forinttal volt kevesebb, mint egy évvel
korábban.

Az EU-n kívüli országokkal
folytatott kereskedelmünk export- és importvolumene 2008
első tíz hónapjában – az
októberi 8, illetve 11%-os csökkenés ellenére
– 5, illetve 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbi
szintet. Külkereskedelmi forgalmunk passzívuma az időszak
folyamán mintegy 1500 milliárd forint volt, ami 136
milliárd forinttal több, mint 2007 azonos időszakában.
Az ázsiai országok vonatkozásában
egyenlegünk kismértékben javult, passzívumunk
mértéke 43 milliárd forinttal, 1692 milliárdra
csökkent. Az EU-n kívüli európai országokkal
folytatott kereskedelmünk passzívuma több mint 70
milliárd forintot tett ki, szemben az egy évvel
ezelőtti 76 milliárd forintos aktívummal.

Kapcsolódó cikkeink