Csökkent a fogyasztói pesszimizmus

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 06. 30. 00:00

Júniusban lényegében nem változott a GKI konjunktúra-indexének szezonális hatásoktól megtisztított értéke, de a lakossági várakozás sokat javult, két éve nem látott értéket ért el.A GKI Gazdaságkutató Zrt.
által – az Európai Unió támogatásával
– készített felmérés szerint az üzleti
szektoron belül a korábban inkább optimista ipari
és szolgáltatói várakozások
romlottak, a jellemzően pesszimistább építőipari
és kereskedelmi cégek várakozása viszont
javult. Ez utóbbi a belföldi kereslet egyes szegmenseinek
lassú emelkedésére utal. Minden ágazatban,
a fogyasztók körében pedig látványosan
javult a magyar gazdaság kilátásainak
megítélése, bár azok összességében
továbbra is kedvezőtlenek. Az építőiparban, a
kereskedelemben és a szolgáltatóknál
erősödött, az iparban viszont gyengült az áremelési
szándék. A fogyasztók inflációs
várakozása sokkal visszafogottabb lett.

Az ipari bizalmi index júniusi
esésében elsősorban a rendelésállományok
erősen romló megítélésnek volt szerepe.
Ezen belül azonban az exportrendelésekről alkotott
vélemény stagnált. Az elmúlt időszak
termelésének megítélése nem
változott májushoz képest, de a következő
háromhavi kilátásoké borúsabb
lett. A készletekről kissé javult a válaszadók
véleménye és a foglakoztatási szándék
is erősödött.

Az építőiparban kissé
javultak a várakozások. Ez a tendencia, ha nagyon
szerény mértékben és alacsony szinthez
képest, hullámzások mellett, de már
hónapok óta érvényesül. Júniusban
a termelési helyzet és a rendelésállomány
értékelése is kissé pozitívabb
lett, s a foglalkoztatási várakozások is
valamelyest javultak.

A kereskedelmi bizalmi index értéke
2008 első hat hónapjában – az áprilisi „nagy
zuhanás” kivételével – hónapról-hónapra
nőtt, de elmarad az egy ével korábbitól.
Júniusban az eladási pozíció enyhén,
a rendelések várható alakulására
vonatkozó várakozások számottevően
javultak, a készletszint megítélése
azonban romlott.

A szolgáltatói bizalmi
index két éve trend nélkül hullámzik,
most júniusban némileg csökkent. A várható
üzletmenet és forgalom megítélése
csak kissé, a foglalkoztatott létszámra
vonatkozó várakozások azonban jelentősen
romlottak.

A GKI fogyasztói bizalmi index
2008-ban az első kéthavi stagnálás, valamint a
márciusi és áprilisi visszaesést követően
13 éve nem tapasztalt mélypontra jutott, majd a májusi
és főleg júniusi emelkedés hatására
két éve nem látott – bár továbbra
is nagyon alacsony – szintre ugrott. Júniusban az ország
várható gazdasági helyzetéről
kialakított véleményen kívül főleg
a lakosság saját pénzügyi helyzetére
vonatkozó várakozásai emelkedtek, de érezhetően
kedvezőbbek lettek a munkanélküliségre vonatkozó
várakozások is.

Kapcsolódó cikkeink