CSAOSZ: itt az EPR díjtételek mértékének értékelése, a környezetvédelmi termékdíj tételeinek tükrében

Szerző: Trademagazin Dátum: 2023. 06. 09. 11:30

A Magyar Közlöny 81. számában, 2023. június 2-án, az ígért határidőhöz képest kétnapos késéssel jelent meg a kiterjesztett gyártói felelősség díjtételeit meghatározó miniszteri rendelet.

Itt az összes adat

A rendeletben megismert díjak közül a csomagolásokra vonatkozó tételekről megállapítható, hogy azok 1,17-9,79-szeres növekedést mutatnak a környezetvédelmi termékdíj törvényben meghatározott, mindeddig a környezetvédelmi célok teljesítését csupán részben szolgáló és csomagolószerekre alkalmazott díjtételekhez képest. 

A NAV adatai szerint 2021-ben a csomagolószerek után befizetett 42,5 md Ft termékdíjból hasznosításra nettó 6,9 md Ft kiadással tervezett az állami költségvetés az OGyHT szerint. 

Ezzel szemben a csomagoláskibocsátás után számított EPR díjfizetési kötelezettség éves szinten várhatóan a 240 md Ft-ot éri el.

A díjtételek megismerése alapján az alábbi megállapítások tehetők:

A 2012 óta részben állam által felügyelt és finanszírozott hulladékgazdálkodás valós költségeit a kormány nem ismeri, vagy ha ismeri, figyelmen kívül hagyja, máskülönben ilyen mértékű díjemelést nem hagyhatott volna jóvá;

A Kormány a környezetvédelmi termékdíj törvény 2022. évi módosításával azt sugallta a gazdasági szereplőknek, hogy a környezetvédelmi pénzügyi terhek nem emelkednek, miután az EPR díj levonható a termékdíjból. Igaz mellékszálként hozzátette, abban az esetben, ha az EPR mégis meghaladná a TD mértékét, a fizetendő tétel 0 Ft/kg.

Felmerül a kérdés, hogy a jogalkotó félrevezette a gazdasági szereplőket, vagy elvesztette az irányítási és ellenőrzési szerepét az EPR díjak meghatározása terén.

A rendelet alapján kijelenthető, hogy a csomagolások/csomagolószerek tekintetében a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás okafogyottá vált, fenntartása csupán adminisztratív tehernövelő tényező, mind a gazdaság, mint az adóhatóság számára.

Az egyébként nem EU konform koncessziós rendszer erőltetett ütemű bevezetése és ebből eredő előkészítettlensége okán a díjak nem ellenőrzött, auditált kiinduló adatokból kerültek meghatározásra.

Az EPR rendszer EU irányelvben rögzített minimumkövetelményei a hatékony hulladékgazdálkodás indokolt költségeinek felszámítását engedélyezi csak, ami nemzetközi összehasonlításban az akár 10-szeres díjtételeket semmiképpen nem indokolhatja

A csomagolás a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágazatát érinti, ezért ezen díjnövekmény be fog épülni a termékek árába, amely a magas inflációs környezetben és évközben bevezetésre kerülő rendelkezésként az év végi inflációs várakozásokat fel fogja borítani.

Ha elfogadjuk az Energiahivatal előzetesen kihirdetett költségkalkulációját, a gazdálkodókat terhelő, fél évre tervezett 120 md Ft EPR díjnak (és a rárakódó egyéb költségek, pl. ÁFA) a termékek árába beépülve, óvatosan számolva is 3%-os inflációs hatást gerjeszthet

A díjtételek nem tükrözik az anyagáramonként eddig elért gyűjtési teljesítményt. 

A papír és a fém csomagolószerek esetében már 2020-ban teljesítésre kerültek a 2025-ös EU-s célok, a leváltandó rendszer finanszírozásával, akkor ezen anyagáramok esetében mi indokolja a legdurvább díjtétel emelést (19 Ft/kg-ról 173, illetve 186 Ft/kg-ra), figyelemmel arra, hogy a befizetett termékdíjak kb 16%-át fordították hulladékgazdálkodásra. 

A Kormány számára 2018 óta világos, hogy EPR rendszert kell kidolgozzon (a környezetvédelmi termékdíjas rendszer csak nyomokban felel meg ezen elvárásoknak). 

2019-ban az érintett szakmai szervezetek konszenzusos javaslatot tettek le az illetékes minisztériummal folytatott tárgyalássorozat keretében. 

Mindezek után közel négy év késéssel jelent meg egy teljesen más az EPR rendszert szabályozó kormányrendelet tervezete. 

A tervezet közzétételét követően (egyeztetésnek nehéz nevezni azt, amikor a beérkezett észrevételek megvitatására nincs mód) közel négy hónappal később jelent meg az a kormányrendelet, amely megismerésére, értelmezésére és üzleti folyamatba beépítésére alig több mint 3 hét áll rendelkezésre (vö. 2018-2019 óta a kormány rendelkezésére álló idővel).

Az EPR díjakra vonatkozó miniszeri rendelet azonnali felfüggesztésére és az EPR díjak díjszámítási módjának közzétételét követően, a kötelezettek bevonásával, érdemi adatok alapján újraszámítására van szükség.

Díjtétel táblázatok

Csomagolás

Recycling eredmények 2020

Sor-szám

Anyagáram

Díjtételek

EPR 

díj-

kategóriák

Pénzügyi 

kötelezettség 

növekmény (EPR/Ktd)

Ausztria, ARA

HU

AT

Termékdíj

EPR

Fogyasztói csomagolás

Gyűjtő/

szállítási csomagolás

(Ft/kg)

(Ft/kg)

%

(Ft/kg)

(Ft/kg)

(%)

(%)

0.

csomagolás

 

52,4

63,7

1.

Műanyag (a műanyag

hordtasak kivételével)

57

219

M01 

384

258

30

24,9

31,6

2.

Műanyag hordtasak a biológiailag lebomló műanyagból 

készült hordtasak kivételével

1900

219

M01

258

30

3.

Biológiailag lebomló műanyagból készült hordtasak

500

219

M01 

148

37

n.a.

n.a.

4.

Társított (kivéve társított 

rétegzett italkarton)

57

168

K01 

295

271

37

4,8

0

5.

Társított rétegzett italkarton

19

168

K01 

880

241

n.a.

n.a.

6.

Fém (a fém ital-csomagolószer kivételével)

19

186

V01

979

102

22

71,4

66,1

7.

Fém ital-csomagolószer

57

326

115

30

n.a.

n.a.

8.

Papír

19

173

P01

910

45

12

79,7

80,0

9.

Fa, természetes alapú anyag

19

19

F01

0

7

3

28,9

29,6

10.

Üveg

19

77

U01

405

32

n.a.

37,8

81,6

11.

Egyéb

57

67

C01

117

56

37

n.a.

n.a.

Címkék: , , ,

Kapcsolódó cikkeink