Nielsen: Közelít 30 milliárd forinthoz az éves piac

Szerző: Trademagazin Dátum: 2017. 03. 13. 10:18

Összességében a Nielsen által auditált öt hajápoló kategória értékben mért kiskereskedelmi forgalma 3 százalékkal emelkedett 2015. december–2016. november során, az előző hasonló időszakhoz viszonyítva. Évi együttes piacuk meghaladja a 29 milliárd forintot. Négy kategóriában emelkedett értéket tekintve az eladás, egyben pedig csökkent.

A bolttípusok súlyát illetően továbbra is a drogériák vezetnek: mind az öt kategória értékben mért forgalmából rájuk jut a legnagyobb rész. A drogéria viszi el az értékben mért forgalom legnagyobb részét, 70 százalékát hajfestéknél, illetve több mint felét hajbalzsamnál és hajformázónál.

A 2500 négyzetmétert meghaladó egységeknél a legnagyobb részarányt samponnál regisztráltuk, 30 százalékkal. Ehhez az értékhez közelít 29 százalékos aránnyal a hajbalzsam esetében a hipermarketek súlya.

Szupermarketet és diszkontot foglal magában a 401–2500 négyzetméteres csatorna. Piaci részesedése legnagyobb a hajlakknál és a samponnál: 16, illetve 11 százalék.

Ha a 400 négyzetméter alatti bolttípusokat nézzük, akkor szintén hajlakknál és samponnál találjuk a legnagyobb, 14 és 12 százalékos részarányt.

Erős a gyártói márkák pozíciója: A hajápoló kategóriák értékben mért forgalmából 94 százalékot vittek el a tavalyi első félév alatt. Ugyanannyit, mint tavalyelőtt az első hat hónap során.

Sampon. Bolti forgalma meghaladta a 12 milliárd forintot a legutóbbi december–novemberi időszak során. Itt 6 százalék pluszt regisztráltunk.

Mennyiség szempontjából nem történt változás.

Ebben a kategóriában a gyártói márkák súlya továbbra is nagyon erős: 93 százalékot ért el az utóbbi két év január–júniusi időszaka alatt.

Sampon tévéreklámjaira a vállalatok listaáron 12,3 milliárd forintot költöttek tavaly. Majdnem kétszer annyit, 92 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Meg kell azonban jegyezni, hogy a hivatalos listaárhoz képest a valóságban kevesebbet szoktak fizetni a reklámokért.

Hajfesték. Ez a második legnagyobb hajápolási kategória, és mind értékben, mind mennyiségben pozitívak a trendek. Előbbi szempontból 2, utóbbiból 3 százalék a növekedés mértéke.

Tizenkét havi piaca 9 milliárd forinthoz közel mozog a legutóbbi két kumulált évet tekintve. Itt legerősebb a drogéria súlya; egyelőre stabilan 70 százalék.

A hajfesték különös ismertetőjele, hogy csak gyártói márkákat forgalmaz belőle a magyarországi kiskereskedelem.

Ami a tévéreklámköltést illeti: a Nielsen által szpot szinten vizsgált csatornákat alapul véve, hajfestékre a piaci szereplők költése – hivatalos listaáron – 2016-ban mintegy 2,4 milliárd forintot tett ki; 26 százalékkal többet, mint egy évvel azelőtt.

Hajlakk. Értékben 5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalma, egyik kumulált évről a másikra. Ezzel egy időben mennyiséget tekintve mínusz 7 százalékot regisztráltunk.

A december–novemberi piac mérete meghaladja a 3 milliárd forintot.

Hajlakknál a gyártói márkák részaránya alacsonyabb, mint a samponnál: 85 százalék a tavalyi első félév alatt; 1 százalékponttal kevesebb, mint az előző évi hasonló időszak során.

Tévéreklámra egyáltalán nem költöttek 2015-ben a cégek. Tavaly viszont már 1 milliárd forintot regisztrálhatott listaáron a Nielsen Közönségmérés.

Figyelmet érdemel, hogy a fentieken kívül „hajápolási termékcsaládra” is jutott tavaly kereken 8 milliárd forint költés; 61 százalékkal több, mint egy évvel azelőtt.

Szerepel a tévéreklám nézettségének adatai között „egyéb hajápolás” címszó is. Ott a múlt évi mintegy 1,5 milliárd forint reklámköltés több mint négyszerese, 434 százaléka a 2015. évinek. Mindez listaáron értendő, amelynél valójában kevesebbet fizetnek a cégek, mivel a tévétársaságok kedvezményeket szoktak nyújtani.

Hajbalzsam. Éves piacmérete ugyanúgy valamivel több 3 milliárd forintnál, mint a hajlakké. Ez növekedés eredménye, ugyanis érték szempontjából plusz 6, mennyiséget tekintve plusz 7 százalékot regisztrált a Nielsen Kiskereskedelmi Indexe.

A gyártói márkák itt is erősek; 94 százalékos a részesedésük az értékben mért forgalomból a tavalyi első félévben, ahogyan tavalyelőtt január–június között.

Hajformázó. Több mint 2 milliárd forint bevételt ért el belőle a kiskereskedelem a legutóbbi december–november között. Két százalékkal többet, mint az előző kumulált év alatt. Ezzel egy időben mennyiség szempontjából 2 százalékkal kevesebbet adtak el.

A gyártói márkák piaci részesedése értékben 87 százalék volt mind a tavalyi, mind a tavalyelőtti első félévben.

Kapcsolódó cikkeink