Ajánljuk magunkat!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Trade Marketing Klubot elsősorban trade marketinges és mar­ke­tinges kollégáknak ajánljuk. Értékesítési vezetőknek, ke­res­kedelmi láncok beszerzőinek és mindenkinek, aki érdeklődik a trade marketing kérdései iránt, és szeretne szakmai barátokat találni.
Negyedévente klubülést tartunk, ahol neves vállalati szakem­berek, kereskedő és gyártó cégek vezetői és piackutatók előadásait követően megvitatjuk tapasztalatainkat, hogy utána mindenki hasznosíthassa a hallottakat a maga területén.
Bárki számára elérhető a www.trademarketingcentrum.hu vagy a www.trade-marketing.hu honlapunk, amelyről letölthető a Trade Marketing Tudásbázis, a trade marketing területeit és kérdéseit részletesen bemutató, több száz oldalas anyag.
Ezen kívül az ingyenes állást keres/kínál rovatunkban „összehozzuk” az érdeklődő vállalatokat és személyeket, a trade mar­ke­ting szótár pedig segít el­iga­zodni a trade marke­ting­ben gyakran hasz­ná­la­tos idegen kifejezé­sek kö­zött.
Az Irodalomajánlóban hazai és külföldi szakkönyvek, cikkek gyűjteménye szerepel.
A Trade Marketing Klub ak­tu­á­lis és jövőbeli ese­mé­nye­it, rendezvényeit ugyanezen a két weboldalon találhatják meg.
A klub szervezői
További információ a 39. ol­da­lon.

Kapcsolódó cikkeink