A vállalati szféra az agráriumban látja a legnagyobb fejlődési potenciált

Szerző: trademagazin Dátum: 2014. 08. 28. 08:04

percent), 4. rural intelligentsia (7 percent), 5. Kádár-era petite bourgeoisie (17 percent), 6. drifters (18 percent), 7. working class (16.5 percent), 8. fallen behind (23 percent). n

A vállalati szférára Magyarország EU-tagsága egyértelműen pozitív hatást gyakorol, derül ki a GKI Gazdaságkutató legfrissebb felméréséből. A cégek fele (49%-a) az általuk érzékelt kedvező hatásokról tudósított, a hátrányok túlsúlyát mindössze 6 százalékuk említette. A fennmaradó 45 százalék működése során nem érez az EU-tagságból származó pozitív és negatív hatásokat sem.

A megkérdezés eredménye szerint minél nagyobb egy cég, általában annál sikeresebben tudja kihasználni a tagságból származó előnyöket. A 250 fő felett foglalkoztató nagyvállalatok 77 százaléka tudósított pozitív hatásokról és csak 4 százalékuk negatívról. Ugyanez az arány az 51 és 250 fő közötti cégek körében 62 és 2 százalék, az 50 fő alattiak körében 42 és 8 százalék.

A válaszadók 69 százaléka szerint az EU-tagság kisebb-nagyobb mértékben kedvező gazdaságunk egészére nézve, s csak 12 százalékuk szerint inkább kedvezőtlen.

A 2020-ig terjedő időszak fejlődési lehetőségeit illetően nagy a bizonytalanság, a várakozások erősen szóródnak. A válaszadók relatív többsége (42%-a) szerint az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében a magyar és az uniós átlag közötti különbség az évtized végéig a jelenlegi szinten marad. Az uniós átlaghoz való közeledésre 32 százalék, lemaradásra 26 százalék számít. Ezekből az arányokból aligha olvasható ki komoly derűlátás.

A felmérés során a legtöbb válaszadó az agráriumot jelölte meg potenciálisan gyorsan fejlődő szektorként. Ez talán nem is véletlen. A kormányzat ezt az ágazatot kitörési pontként kezeli, a hungarikumok elsöprő többsége agrártermék. Ezt követi a sorban a gépipar és ezen belül is sokan nevesítették az autógyártást. A lista végén a kormányzat sokféle teherrel és korlátozással sújtott mostohagyermekei – a kereskedelem, az energia- és a pénzügyi szektor – találhatók.

Kapcsolódó cikkeink