A mezőgazdasági termelés bővülése hajtotta előre a GDP-t

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 09. 08. 00:00

A negyedéves számítások alapján Magyarország bruttó hazai terméke 2008 II. negyedévében 2,0%-kal (a naptári hatás kiszűrésével és kiszűrése nélkül egyaránt), az év első felében pedig 1,9%-kal növekedett.

Az árutermelő ágazatok
(mezőgazdaság, ipar és építőipar)
hozzáadott értéke a nemzetgazdasági
átlagnál erőteljesebben, 6,7%-kal nőtt. Ezt
elsősorban a mezőgazdaság hozzáadott értékének
kiemelkedő, 33,8%- os növekedése alapozta meg. A
mezőgazdasági termelés ilyen mértékű
bővülését az elmúlt év alacsony
szintje és a növénytermelés ez évi
kedvező eredményei okozzák. Az ipar, a korábbi
dinamikus bővülése után kisebb mértékben,
összességében 4,2%-kal nőtt, az exportnövekedés
lassulása következtében. Az építőipar
visszaesése mérséklődött, a hozzáadott
érték 6%-kal maradt el a tavalyi második
negyedévtől. A termelés csökkenésének
mérséklődését az építőiparon
belül az egyéb építmény-építések
(elsősorban az autópályák) növekedése
indokolja
A szolgáltatások bruttó
hozzáadott értéke 2008 II. negyedévében
összességében stagnált. A szolgáltatások
közül teljesítménynövekedés
mutatkozott a szállítás, raktározás,
posta és távközlés (1%) területén,
valamint a tavalyi visszaesés után, a közigazgatás,
oktatás, egészségügy (1,3%) területén.
A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás
és vendéglátás teljesítménye
enyhén, 0,7%-kal csökkent, melyben tükröződik
a kiskereskedelmi forgalom visszaesése. A pénzügyi
tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás nemzetgazdasági ág
hozzáadott értéke mérsékelten,
0,4%-kal maradt el a 2007 II. negyedévi szinttől, melyet
egyrészt a pénzügyi ágazaton belül a
biztosítási tevékenységeknél
tapasztalt kiemelkedő mértékű kárkifizetés
csökkentő hatása, másrészt az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
ágazatoknak a korábbinál kisebb mértékű
növekedése együttesen eredményezett.
A GDP felhasználási
oldalán a háztartások fogyasztása
1,2%-kal növekedett, elsősorban a háztartások
fogyasztási kiadásának bővülése
miatt. A kormányzattól származó
természetbeni társadalmi juttatások és a
közösségi fogyasztás korábbi
negyedévekben tapasztalt csökkenése megállt.
A kormányzattól származó társadalmi
juttatások 0,9%-kal nőttek. A közösségi
fogyasztás a II. negyedév folyamán 0,5%-kal
nőtt. A háztartások és a kormányzat
fogyasztásának eredőjeként a végső
fogyasztás 1,1%-kal emelkedett. A bruttó
állóeszköz-felhalmozás továbbra is
visszaesést mutat, 2,2%-os mértékben, főként
a három legnagyobb súlyú ágazat, a
feldolgozóipar, a szállítás, raktározás
posta és távközlés valamint az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
beruházásainak csökkenése miatt. A belföldi
felhasználás összességében 1,9%-kal
növekedett.
A nemzetgazdaság külkereskedelmi
forgalmán belül az export 11,1%-kal, míg az import
ennél alig nagyobb mértékben, 11,2%-kal
emelkedett. Ezen belül az áruforgalom exportja 11,9,
importja 10,6%-kal nőtt, míg a szolgáltatások
exportja 7,1%-kal, importja, elsősorban az idegenforgalom növekedése
(a magyarok külföldi költése) következtében
14,6%-kal bővült.

A szezonálisan kiigazított
adatok3 szerint 2008 II. negyedévében az előző
negyedévhez képest mért gazdasági növekedés
0,6% volt. Ebből a mezőgazdaság 6,4%-os, valamint az
építőipar 2,6%-os növekedése volt a
legjelentősebb, a szolgáltatások pedig összességében
stagnáltak. A háztartások fogyasztási
kiadása 0,5%-kal emelkedett. A kormányzattól
származó természetbeni juttatások
stagnáltak, míg a közösségi fogyasztás
4,0%-kal nőtt. Az export 0,6%-kal, az import pedig 1,0%-kal
emelkedett.

Kapcsolódó cikkeink