A második negyedévben javult a Fogyasztói Bizalom indexe

Szerző: trademagazin Dátum: 2008. 07. 10. 00:00

A Vásárlási Hajlandóság Indexe 2002 óta a második legalacsonyabb szinten áll. Az első negyedévhez képest a család reáljövedelmére vonatkozó várakozások romlottak.Enyhén – 4.3 ponttal –
emelkedett a GfK komplex Fogyasztói Bizalom Index (FBI) az
előző negyedévhez képest. Az FBI jelenlegi értéke
147.1 pont, ám ezzel még mindig alacsony szinten áll.
A javuláshoz az ország elkövetkező 12 hónapban
és 5 évben várható gazdasági
helyzetének kedvezőbb megítélése járult
hozzá. Előbbi 15, utóbbi 7 százalékpontot
javult az előző negyedévben mértekhez képest.
A tartós fogyasztási cikkek iránti vásárlási
hajlandóság csökkent; a háztartások
saját pénzügyi-anyagi helyzetének
megítélése pedig nem változott jelentős
mértékben.

A Fogyasztói Várakozások
Indexe (FVI) az előző negyedévhez képest jelentős –
11.2 pontos – javulást mutat és 162.5 ponton áll,
ezzel szemben a Vásárlási Hajlandóság
Indexe (VHI) csökkent, mindössze 129.9 pont, ami a második
legalacsonyabb érték 2002 óta.

A munkanélküliségre
vonatkozó várakozások az előző negyedévhez
képest nem változtak: továbbra is a
megkérdezettek 51 százaléka számít
a munkanélküliség növekedésére.
Az inflációs várakozások ugyanakkor nem
mutatnak kedvező képet. Az előző negyedévhez, azaz
2008 márciusához képest 6 százalékponttal
emelkedett azok aránya, akik növekvő árakra
számítanak: ez a csoport most 93 százalékos
arányt képvisel megközelítve a 2006 júniusi
mélypontot, amikor is hányaduk 95 százalék
volt. A megkérdezettek átlagosan 10.8 százalékos
inflációval számolnak.
A család
reáljövedelmére vonatkozó várakozások
az előző negyedévhez képest negatív irányba
fejlődtek. A válaszadók 59 százaléka
vallotta, hogy a következő 1-2 évben az inflációtól
elmaradó mértékben fog nőni a jövedelme,
24 százalék szerint az inflációval
megegyező és mindössze 7 százalék szerint
pedig az inflációnál nagyobb mértékben
fog emelkedni a fizetése.
A válaszadók fele
saját bevallása szerint soha nem venne fel hitelt, mely
arány csekély növekedést mutat a korábban
több időszakon keresztül stagnáló értékhez
(53 százalék) képest. A hitelfelvételhez
az időpontot nem tartja megfelelőnek a válaszadók 36
százaléka. A megkérdezettek 54 százaléka
számít növekvő hitelkamatokra a következő
12 hónapban, amely hányad nem változott
jelentősen a 2008 márciusi értékhez
viszonyítva. A megkérdezettek továbbra is 23
százaléka nem rendelkezik semmiféle
megtakarítással, 49 százalék szerint
pedig nem megfelelő az időpont a megtakarítások
felhasználására (arányuk kismértékben
emelkedett az előző időszakhoz képest).
A tartós
fogyasztási cikkek iránti vásárlási
kedv csökkent: a márciusban mért 55 százalékkal
szemben most 51 százalék gondolja úgy, hogy
alkalmas az időpont háztartási eszköz
vásárlására. A csökkenő vásárlási
kedvet a válaszadók főként a magas árakkal
indokolják. Autóvásárlást a
válaszadók 42 százaléka találja
időszerűnek az elkövetkező 12 hónapban. Ez az érték
8 ponttal magasabb, mint az előző negyedévben. Az
autóbeszerzéssel szemben felhozott legfőbb ellenérv
továbbra is a magas fenntartási költség,
melynek hátterében valószínűleg a
folyamatosan emelkedő üzemanyagárak állnak.

Kapcsolódó cikkeink