Magazin: A felszolgálási díj adókötelezettsége

Szerző: Tisza Andrea Dátum: 2020. 05. 14. 07:21

A NAV szakmai véleménynek minősülő, kötelező jogi erővel nem bíró tájékoztatása szerint a felszolgálási díj továbbra sem lesz szociális hozzájárulási adó köteles, ha a jogalkotó a Szocho tv. rendelkezéseit időközben nem módosítja.

A járulékokat a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnését követően kifizetett (kiosztott) járulékalapot képező jövedelem után is meg kell fizetni. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. július 1. napjától hatályos 50. § (2) bekezdés 32. pontjára tekintettel a 2008 számú bevallás is tartalmazni fogja a felszolgálási díjból levont (megfizetett) társadalombiztosítási járulék alapját és összegét.

A felszolgálási díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 65. §-a alapján az éttermi, vendéglátási szolgáltatás adóalapjába tartozik, s a szolgáltatásra egyébként irányadó adómértékkel adózik.

A felszolgálási díj a vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj, melyet havonta kell a vendéglátásban közvetlenül – az üzletben – közreműködőknek kifizetni. A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének – külön jogszabályokban meghatározott – adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával. A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek – ha a munkahelyen munkavállalói érdekképviseleti szervezet működik – az érdekképviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. A közreműködőknek felosztott felszolgálási díj a fogyasztóra áthárított általános forgalmi adót nem tartalmazza, tehát a közreműködőt megillető felszolgálási díj társadalombiztosítási járulékának alapját általános forgalmi adó nélkül kell megállapítani.

A napi felszolgálási díj összegét az éttermi pénztárgépek által készített Pénztárjelentésen külön sorban kell kinyomtatni. A pénztárgépnek biztosítani kell a felszolgálási díj havi szintű gyűjtését és listázását.//